• Galantské osvetové stredisko, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, uskutoční dňa 23. februára 2020 veselé fašiangové podujatie pod názvom Fašiangy v Galante. Srdečne vás pozývame na fašiangovú oslavu do Galante!
  • Dňa 22. februára 2020 sa uskutoční v obci Šoporňa podujatie so zameraním na uchovávanie ľudových tradícií v oblasti kultúry a gastronómie pod názvom Šopornanský fašanek. Srdečne vás pozývame do Šoporne!
  • V galerijných priestoroch Renesančného kaštieľa v Galante sa v dňoch 6. februára až 15. marca 2020 koná výstava pod názvom Galantská paleta. Srdečne vás pozývame!
  • Galantské osvetové stredisko, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, v spolupráci so Strednou odbornou školou obchodu a služieb v Galante zrealizovali vzdelávacie podujatie s výstavou pod názvom Holokaust v Seredi.
  • Autorská výstava fotografií Petra Dužeka pod názvom Prechádzky sa koná od 8. januára do 29. februára 2020 v priestoroch Reštaurácie pod župou v Trnave. Srdečne vás pozývame na výstavu!
  • V záložke Záujmová umelecká činnosť si môžete stiahnuť nové propozície súťaží na rok 2020. Tešíme sa na spoluprácu s vami a prajeme vám veľa úspechov!
  • Výstava diel Evy Králikovej - Tóthovej sa konala v dňoch 29. novembra až 11. decembra 2019 v priestoroch Kultúrneho domu v Horných Salibách.
  • Druhé tohtoročné stretnutie kronikárov sa konalo dňa 26. novembra 2019 a jej hlavným organizátorom bolo Galantské osvetové stredisko.
  • Dňa 12. novembra 2019 zrealizovalo Galantské osvetové stredisko v spolupráci s Gymnáziom Janka Matúšku v Galante pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie vzdelávacie podujatia pre mládež i dospelých.
  • Tradičné podujatie zamerané na zdravý spôsob života a prevenciu proti civilizačným ochoreniam pod názvom Zdravý život - zdravotná osveta pre obyvateľov sa uskutočnilo dňa 5. novembra 2019 v bábkovej sále Mestského kultúrneho strediska v Galante.