• Dňa 18. septembra 2021 sa v parku pri Neogotickom kaštieli v Galante uskutoční kultúrno-spoločenské podujatie pod názvom Hudobný medailón Viliama Farkaša.
  • Galantské osvetové stredisko je hlavným organizátorom 54. ročníka krajského festivalu umeleckého prednesu žien pod názvom Čaro slova.
  • V priestoroch Galantského osvetového strediska sa dňa 14. septembra 2021 uskutoční umelecké soaré, na ktorom sa budú prezentovať aktivity znevýhodnených skupín obyvateľstva z Galantského regiónu.
  • Pri príležitosti Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia sa v Seredi i v ďalších mestách a obciach uskutoční dňa 9. septembra 2021 spomienkové podujatie pod spoločným názvom Nezabudnutí susedia.
  • V galerijných priestoroch Renesančného kaštieľa v Galante sa v dňoch 2.9.-3.10.2021 uskutoční výstava diel pod názvom Obrazy autora Juraja Turyho, člena Klubu výtvarníkov Galantská paleta.
  • V priestoroch Renesančného kaštieľa v Galante sa v dňoch 6. – 31. augusta 2021 koná výstava pod názvom Čaro hliny, ktorej realizátorom je Galantské osvetové stredisko.
  • Slávnostné vyhodnotenie XIX. ročníka celoslovenskej súťaže a prehliadky neprofesionálnej fotografickej tvorby s medzinárodnou účasťou Digitfoto Galanta sa uskutočnilo dňa 14. augusta 2021 v priestoroch Renesančného kaštieľa v Galante.
  • V dňoch 6. - 31. júla 2021 pripravilo Galantské osvetové stredisko v priestoroch Renesančného kaštieľa v Galante výstavu diel z tvorby členov Klubu výtvarníkov Galantská paleta.
  • Realizátorom dvoch edukačno-tvorivých dielní pod názvom Čaro hliny v rámci projektu Vzdelávacie aktivity v Galantskom regióne bude Galantské osvetové stredisko.
  • V poradí 9. ročník tvorivých umeleckých dielní a výstavy pod názvom Stretnutie vo farbách umožní rozvíjať podmienky pre vzdelávanie a prezentáciu tvorivých umeleckých zručností seniorov z Galantského regiónu.