• Galantské osvetové stredisko uskutoční kultúrno-spoločenské podujatie v rámci Týždňa židovskej kultúry, ktoré sa malo konať 22. septembra v Mestskom múzeu v Seredi, v novom termíne a na novom mieste, a to 24. septembra v parku pri neogotickom kaštieli v Galante. Ďakujeme za porozumenie.
  • Realizátorom 53. ročníka festivalu umeleckého prednesu žien pod názvom Čaro slova je Galantské osvetové stredisko.
  • Galantské osvetové stredisko uskutoční kultúrno-spoločenské podujatia v rámci Týždňa židovskej kultúry, ktoré sa budú konať 10. septembra v Renesančnom kaštieli v Galante a 22. septembra v Mestskom múzeu v Seredi.
  • Trnavský samosprávny kraj a Galantské osvetové stredisko v spolupráci s mestom Sereď a SNM - MŽK - Múzeom holokaustu v Seredi, uskutočnili dňa 8. septembra 2020 pietne spomienkové podujatie pri príležitosti Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia.
  • Národné osvetové centrum v spolupráci s Galantským osvetovým strediskom pripravilo vzdelávací program pre zástupcov kultúrno-osvetových a vzdelávacích inštitúcií v okrese Galanta pod názvom Participácia na primárnej prevencii látkových a nelátkových závislostí.
  • V priestoroch Renesančného kaštieľa v Galante sa dňa 15. augusta 2020 uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie súťaže Digitfoto Galanta.
  • Na nádvorí neogotického kaštieľa v Galante sa dňa 13. augusta 2020 o 17.00 hod. uskutoční festival ľudovej hudby pod názvom Staré nástroje ožívajú...
  • Galantské osvetové stredisko bude realizátorom postupovej súťaže a prehliadky hudobného folklóru detí pod názvom Muzika hraj!
  • Galantské osvetové stredisko uskutoční v dňoch 10. – 31. augusta 2020 v priestoroch Renesančného kaštieľa v Galante výstavu pod názvom Čaro hliny.
  • V dňoch 6. – 31. augusta 2020 pripravilo Galantské osvetove stredisko v priestoroch Renesančného kaštieľa v Galante výstavu fotografií zo súťaže Amfo.