• V záložke Záujmová umelecká činnosť si môžete stiahnuť nové propozície súťaží na rok 2022. Tešíme sa na spoluprácu s vami a prajeme vám veľa úspechov!
  • Galantské osvetové stredisko uskutočnilo kultúrno-spoločenské podujatie Jubilujúca Galanta pri príležitosti 785. výročia 1. písomnej zmienky o meste Galanta.
  • Galantské osvetové stredisko bolo v rámci podpory hudobného umenia a autorskej tvorby v roku 2022 za Trnavský kraj realizátorom krajského kola 23. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky autorskej populárnej hudby pod názvom Kontakt.
  • Dňa 26. júna 2022 sa v parku pri Neogotickom kaštieli v Galante uskutoční koncert vynikajúcej speváčky Jany Orlickej so skupinou, ktorý bude venovaný 100. výročiu narodenia argentínskeho skladateľa Astora Piazzollu. Srdečne vás pozývame!
  • Galantské osvetové stredisko v spolupráci s mestom Galanta - Oddelením spoločenských služieb, organizuje vzdelávací seminár pre preventistov a pedagogických pracovníkov pod názvom Sociálna prevencia.
  • Jubilejný 20. ročník súťaže výtvarných prác žiakov špeciálnych základných škôl okresu Galanta sa konal pod názvom Ja a moje farebné sny.
  • Galantské osvetové stredisko organizuje jubilejný 10. ročník kreatívno-edukačných podujatí pod názvom Stretnutie vo farbách.
  • Gorazdovo výtvarné Námestovo je celoslovenská výtvarná súťaž prác detí a mládeže. Galantské osvetové stredisko pripravilo z postupujúcich výtvarných prác virtuálnu výstavnú prezentáciu. Pozývame vás na prehliadku!
  • V priestoroch Galantského osvetového strediska sa bude dňa 14. júna 2022 konať prvé z dvojice podujatí zamerané na vzdelávanie kronikárov obcí a miest.
  • Galantské osvetové stredisko spolupráci s mestom Galanta a partnerom z Maďarskej republiky Nadáciou pre zdravú generáciu so sídlom v Győri, sú realizátormi medzinárodnej výtvarnej súťaže pod názvom Proti škodlivým závislostiam bez hraníc.