• Vďaka spolupracujúcim partnerom sa dňa 19. júna uskutočnilo v priestoroch Galantského osvetového strediska už 19. ročník tradičného podujatia s protidrogovým zámerom pod názvom Drogám povedz nie!
  • Galantské osvetové stredisko pripravilo v spolupráci so špeciálnymi základnými školami v okrese Galanta putovné výstavy prác detí z 19. ročníka výtvarnej súťaže, ktorá sa v tomto roku realizovala pod názvom „Ja a naša história“.
  • Dňa 10. júna 2019 sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Galante uskutočnilo divadelné predstavenie úspešného detského divadelného súboru „Za šecki drobné“ z Galanty.
  • V záložke Záujmová umelecká činnosť si môžete stiahnuť nové propozície súťaží na rok 2019. Tešíme sa na spoluprácu s vami a prajeme vám veľa úspechov!
  • Krajská postupová súťaž Strunobranie sa uskutočnila dňa 2. júna 2019 na nádvorí neogotického kaštieľa v Galante. Realizátorom súťaže bolo Galantské osvetové stredisko.
  • Galantské osvetové stredisko v spolupráci s Oddelením spoločenských služieb Mestského úradu v Galante zorganizovali dna 17. mája 2019 vzdelávacie podujatia pre žiakov základných škôl z mesta Galanta.
  • V priestoroch Mestského úradu v Galante sa v dňoch 3. až 31. mája 2019 konala výstava fotografií Rudolfa Bazsalovicsa, ktorú pripravilo Galantské osvetové stredisko.
  • Dňa 23. mája 2019 sa v priestoroch Mestského úradu v Galante uskutočnila slávnostná vernisáž a vyhodnotenie 15. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže detí a mládeže Proti škodlivým závislostiam bez hraníc.
  • Aj v tomto roku prezentovali svoje nadanie žiaci špeciálnych základných škôl okresu Galanta v rámci výtvarnej súťaže pod názvom „Ja a naša história“. Galantské osvetové stredisko pripravilo dňa 3. mája 2019 vyhodnotenie už 19. ročníka spoločných výtvarných súťaží.
  • Z iniciatívy Trnavského samosprávneho kraja, v spolupráci s mestom Galanta a pod organizačným zabezpečením Galantského osvetového strediska sa už po dvanástykrát uskutočnil v Galante v rámci Dňa Zeme symbolický akt výsadby stromu.