• V priestoroch Renasančného kaštieľa v Galante sa v dňoch 23. 3. - 28. 4. 2018 konala výstava diel Pavla Kohúta z cyklu Integrácie.
  • Okresné kolá súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy pod názvom Čaro slova sa uskutočnili v dňoch 19.-20. a 22. marca 2018 v Galantskom osvetovom stredisku.
  • Vzdelávacie podujatia pod názvom Učme sa tolerancii - Tanuljunk toleranciát pripravilo v dňoch 16. marca až 9. apríla 2018 Galantské osvetové stredisko v spolupráci s partnermi a základnými školami vo Veľkých Úľanoch.
  • Už po šiestykrát sa v Šoporni uskutočnilo podujatie viažuce sa k tradícii konca fašiangov – pochovanie basy. Veselý program pod názvom Šopornanský fašanek sa konal dňa 10. februára 2018.
  • Galantské osvetové stredisko uskutočnilo dňa 8. februára 2018 v Renesančnom kaštieli v Galante slávnostnú vernisáž výstavy diel pod názvom Galantská paleta.
  • Festival detských speváckych zborov pod názvom Kodályova Galanta 2017 sa konal v Mestskom kultúrnom stredisku v Galante.
  • Dňa 21. novembra 2017 sa v Galantskom osvetovom stredisku uskutočnila druhá časť workshopov pre kronikárov.
  • Galantské osvetové stredisko zrealizovalo v dňoch 7. - 30. novembra 2017 autorskú výstavu diel Miriam Mihalikovej.
  • Vzdelávacie podujatia k predchádzaniu diskriminácie a ostatným prejavom intolerancie pod názvom Holokaust v Seredi sa v mesiaci október konali v Seredi.
  • Galantské osvetové stredisko bolo organizátorom jubilejného 50. ročníka krajského festivalu umeleckého prednesu žien v Galante.