• Galantské osvetové stredisko pripravilo v dňoch 10. - 30. apríla 2018 výstavu diel neprofesionálnych výtvarníkov mesta Galanta.
  • V Galantskom osvetovom stredisku sa dňa 9. apríla 2018 uskutočnilo okresné kolo súťaže z oblasti astronómie pod názvom „Čo vieš o hviezdach?“
  • Dňa 5. apríla 2018 sa v bábkovej sále Mestského kultúrneho strediska v Galante uskutočnilo podujatie zamerané na zdravý spôsob života a prevenciu proti civilizačným ochoreniam.
  • Výstava diel Daniela Borisa pod názvom Svetlo a tieň je inštalovaná v priestoroch severného krídla Neogotického kaštieľa v Galante.
  • V dňoch 4. až 30 apríla 2018 sa v priestoroch Inovatechu v Sládkovičove realizovala výstava diel mladého talentovaného fotografa Benjamína Dráfiho.
  • Pod názvom Jar prichádza pripravilo Galantské osvetové stredisko v spolupráci s Domovom dôchodcov v Galante – Patria dňa 27. marca 2018 tvorivé dielne a folklórne pásmo.
  • Galantské osvetové stredisko v rámci svojej výstavnej činnosti uskutočnilo v dňoch 26. marca. – 13. apríla 2018 v spolupráci s Domovom dôchodcov v Galante - Patria výstavu pod názvom Krehká krása kraslíc.
  • V priestoroch Renasančného kaštieľa v Galante sa v dňoch 23. 3. - 28. 4. 2018 konala výstava diel Pavla Kohúta z cyklu Integrácie.
  • Okresné kolá súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy pod názvom Čaro slova sa uskutočnili v dňoch 19.-20. a 22. marca 2018 v Galantskom osvetovom stredisku.
  • Vzdelávacie podujatia pod názvom Učme sa tolerancii - Tanuljunk toleranciát pripravilo v dňoch 16. marca až 9. apríla 2018 Galantské osvetové stredisko v spolupráci s partnermi a základnými školami vo Veľkých Úľanoch.