• Galantské osvetové stredisko uskutočnilo pre všetkých záujemcov prezentáciu výtvarnej tvorby umelcov mesta Galanta, ktorá sa konala v dňoch 6. - 28. apríla 2017.
  • Ďalšie pokračovanie úspešných podujatí pod názvom Zdravý život - zdravotná osveta uskutočnilo Galantské osvetové stredisko v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Galante a ďalšími partnermi v mesiaci apríli 2017.
  • Pod názvom Krehká krása kraslíc sa v dňoch 6. – 13. apríla 2017 v Galantskom osvetovom stredisku uskutočnila výstava krásnych, ručne zhotovených veľkonočných vajíčok pomocou rôznych technik.
  • V dňoch 27. až 31. marca 2017 bola v priestoroch Galantského osvetového strediska sprístupnená výstava pod názvom Jozef Miloslav Hurban.
  • V dňoch 28.-31. marca 2017 sa v Galantskom osvetovom stredisku konali okresné kolá súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy pod názvom Čaro slova.
  • V Galantskom osvetovom stredisku sa dňa 27. marca 2017 uskutočnilo okresné kolo súťaže z oblasti astronómie Čo vieš o hviezdach?
  • V mesiaci marec a apríl sa uskutočnili v Kultúrnom dome v Šoporni tvorivé dielne pod názvom Malebnosť paličkovanej čipky.
  • V priestoroch Renesančného kaštieľa v Galante sa v dňoch 23. 3. až 24. 4. 2017 uskutočnila výstava fotografií Benjamína Dráfiho pod názvom Podoby bleskov. Výstavu pripravilo Galantské osvetové stredisko.
  • Galantské osvetové stredisko zrealizovalo pre všetkých záujemcov o ľudové tradície tvorivé dielne pod názvom Krehká krása kraslíc.
  • V Kultúrnom dome v Eliášovciach sa uskutočnila výstava diel Jána Kollároviča a Teodora Szabadosa, členov klubu výtvarníkov Galantská paleta.