• Galantské osvetové stredisko v spolupráci s partnermi a základnými školami v Horných Salibách zrealizovali v dňoch 27. februára až 10. marca 2017 vzdelávacie podujatia pod názvom Učme sa tolerancii - Tanuljunk toleranciát.
  • Dňa 25. februára 2017 sa v Šoporni konalo podujatie pod názvom Šopornanský fašanek, ktoré prezentuje verejnosti ľudové zvyky a tradície. Organizátormi podujatia boli obec Šoporňa a Galantské osvetové stredisko.
  • V Renesančnom kaštieli v Galante sa v dňoch 2.2.-19.3.2017 konal 15. ročník reprezentatívnej výstavy z tvorby členov Klubu výtvarníkov Galantská paleta, ktorú pripravilo Galantské osvetové stredisko.
  • Galantské osvetové stredisko pripravilo v dňoch 24. januára až 3. februára 2017 pre študentov Gymnázia Janka Matúšku v Galante vzdelávaciu výstavu pod názvom Holokaust v Seredi.
  • V priestoroch Galantského osvetového strediska sa dňa 12. 1. 2017 uskutočnilo tradičné novoročné stretnutie členov Klubu výtvarníkov Galantská paleta.
  • Galantské osvetové stredisko zorganizovalo dňa 24. novembra 2016, jesennú 2. časť workshopov pod názvom KRONIKA 2016.
  • V priestoroch Inovatechu v Sládkovičove sa uskutočnila v dňoch 14.11. - 16.12.2016 výstava prác zo 16. ročníka výtvarnej súťaže žiakov špeciálnych základných škôl okresu Galanta - Ja - ochranca prírody.
  • V mesiaci november sa v priestoroch Galantského osvetového strediska konala výstava diel Evy Králikovej-Tóthovej a Karola Vargu.
  • Galantské osvetové stredisko v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Galante uskutočnili 3. novembra 2016 tradičné podujatie pod názvom Zdravý život - zdravotná osveta.
  • Galantské osvetové stredisko uskutočnilo v rámci Týždňa celoživotného učenia 2016 odborný seminár z oblasti umeleckého prednesu.