• Spolupráca inštitúcií pri uskutočňovaní preventívnych aktivít v Galante úspešne pokračovala aj v rámci 12. ročníka celomestského podujatia pod názvom Drogám povedz nie!, ktoré sa uskutočnilo 20. júna 2012 v priestoroch Galantského osvetového strediska.
  • V Galantskom osvetovom stredisku sa v dňoch 18.-25. júna 2012 uskutočnila výstava prác z 8. ročníka výtvarnej súťaže detí a mládeže rómskej národnosti Trnavského kraja.
  • Netradičný workshop - pletenie z papiera sa konal 25. mája 2012 v priestoroch Galantského osvetového strediska. Podujatie bolo určené pre všetkých záujemcov o ručné práce a lektorsky ho viedla pani Agáta Seidlová.
  • Slávnostná vernisáž a vyhodnotenie 8. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže detí a mládeže Proti škodlivým závislostiam bez hraníc sa uskutočnila dňa 17. mája 2012 v priestoroch Mestského úradu v Galante.
  • V dňoch 10.-31. mája 2012 sa uskutočnila v Galantskom osvetovom stredisku výstava diel členky Klubu výtvarníkov Galantská paleta Heleny Gasper Ludikovej.
  • Galantské osvetové stredisko usporiadalo dňa 24. apríla 2012 v rámci spolupráce so špeciálnymi základnými školami okresu Galanta vyhodnotenie 12. ročníka výtvarnej súťaže pod názvom „Ja a môj fantastický robot“.
  • Klubu výtvarníkov Galantská paleta pri Galantskom osvetovom stredisku bola dňa 19.4.2012 udelená POCTA generálneho riaditeľa Národného osvetového centra za dlhoročné a úspešné prezentovanie neprofesionálnej výtvarnej tvorby na súťaži Výtvarné spektrum.
  • Galantské osvetové stredisko v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Galante uskutočnili 3. apríla 2012 v bábkovej sále MsKS v Galante už tradičné podujatie pod názvom Zdravý život - zdravotná osveta pre obyvateľov, ktoré je zamerané na zdravý spôsob života a prevenciu proti civilizačným ochoreniam.
  • V dňoch 20. - 22. marca 2012 sa v Galantskom osvetovom stredisku uskutočnili okresné kolá súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy pod názvom Čaro slova.
  • Galantské osvetové stredisko v spolupráci so Záhorským osvetovým strediskom pripravili na mesiac marec výstavu fotografií Potulky Záhorím fotoobjektívom Jozefa Húška. Výstava je inštalovaná v priestoroch Mestského úradu v Galante.