• Z iniciatívy Trnavského samosprávneho kraja, v spolupráci s mestom Galanta a pod organizačným zabezpečením Galantského osvetového strediska sa už po dvanástykrát uskutočnil v Galante v rámci Dňa Zeme symbolický akt výsadby stromu.
  • Galantské osvetové stredisko uskutočnilo v dňoch 9. – 24. apríla 2019 výstavu pod názvom Krehká krása kraslíc, ktorá bola inštalovaná vo vestibule Mestského úradu v Galante.
  • Krajská postupová súťaž Divertimento musicale sa konala dňa 7. apríla 2019 v reprezentatívnych priestoroch Renesančného kaštieľa v Galante.
  • Dňa 4. apríla 2019 sa v bábkovej sále Mestského kultúrneho strediska v Galante konalo tradičné podujatie z oblasti zdravotnej výchovy a zdravého životného štýlu pod názvom Zdravý život - zdravotná osveta pre obyvateľov.
  • Okresné kolo vedomostnej súťaže z oblasti astronómie M. R. Štefánik a astronómia - Čo vieš o hviezdach? sa uskutočnila dňa 1. apríla 2019 v priestoroch Galantského osvetového strediska.
  • V dňoch 25. marca – 3. apríla 2019 sa uskutočnili vzdelávacie výstavy z oblasti holokaustu v slovenskom a maďarskom jazyku v základných školách v Trsticiach.
  • V dňoch 19. - 21. marca 2019 sa v Galantskom osvetovom stredisku uskutočnili okresné kolá postupovej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy pod názvom „Čaro slova“.
  • V rámci vzdelávania z oblasti tolerancie a ľudských práv pripravilo Galantské osvetové stredisko pre žiakov ZŠ v Trsticiach edukatívne podujatia pod názvom Učme sa tolerancii - Tanuljunk toleranciát.
  • Dňa 8. marca 2019 sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Galante konal 48. ročník prehliadky detskej dramatickej tvorivosti okresu Galanta pod názvom Malé divadelné dosky.
  • V priestoroch Galantského osvetového strediska sa v dňoch 4. až 29. marca 2019 konala autorská výstava fotografií Petra Dužeka pod názvom Prechádzky.