• Myšlienka usporiadať výstavu z tvorby členov klubu výtvarníkov pôsobiacich pri Galantskom osvetovom stredisku vznikla pred desiatimi rokmi a od tej doby v úzkej spolupráci s akademickým sochárom Ladislavom Sabom sa každoročne vo februári a marci poriada v renesančnom kaštieli výstava diel pod názvom Galantská paleta.
  • Pre všetkých priaznivcov výtvarného umenia pripravilo Galantské osvetové stredisko predvianočnú výstavu z tvorby členov Klubu výtvarníkov Galantská paleta Ivony Kollátovej z Košút a Ivana Slezáka zo Šelpíc.
  • Dňa 14. novembra 2011 sa konala vo Výstavnej sieni Istvána Tallósa Prohászku v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Šamoríne vernisáž výstavy diel Evy Králikovej - Tóthovej, členky Klubu výtvarníkov Galantská paleta pri Galantskom osvetovom stredisku.

Nežná revolúcia

Galéria umenia