• V Šoporni sa dňa 2. marca 2019 uskutočnilo podujatie viažuce sa k tradícii konca fašiangov – pochovanie basy. Veselý hudobno-folklórny program sa konal pod názvom Šopornanský fašanek.
  • Galantské osvetové stredisko uskutočnilo v dňoch 7. februára až 15. marca 2019 v galerijných priestoroch Renesančného kaštieľa v Galante výstavu diel neprofesionálnych výtvarných umelcov.
  • V dňoch 22. – 31. januára 2019 zrealizovalo Galantské osvetové stredisko pre študentov Strednej odbornej školy technickej v Galante vzdelávaciu výstavu pod názvom Holokaust v Seredi.
  • Tradičné novoročné stretnutie členov Klubu výtvarníkov Galantská paleta sa konalo dňa 9. januára 2019 v priestoroch Galantského osvetového strediska.
  • Druhá jesenná časť workshopov pre kronikárov pod názvom KRONIKA 2018 sa konala 30. novembra 2018 a jej hlavným organizátorom bolo Galantské osvetové stredisko.
  • Dňa 22. novembra 2018 sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Galante uskutočnil festival detského a mládežníckeho zborového spevu pod názvom Kodályova Galanta 2018.
  • Výstava fotografií Petra Dužeka pod názvom Prechádzky sa konala od 5. do 30. novembra 2018 v priestoroch Inovatechu v Sládkovičove.
  • Tradičné podujatie zamerané na zdravý spôsob života a prevenciu proti civilizačným ochoreniam "Zdravý život - zdravotná osveta pre obyvateľov", sa konalo dňa 7. novembra 2018 v bábkovej sále Mestského kultúrneho strediska v Galante.
  • V Mestskom kultúrnom stredisku v Šamoríne sa v dňoch 19. až 31. októbra 2018 konala výstava diel Jána Kollároviča a Rudolfa Bazsalovicsa, členov Klubu výtvarníkov Galantská paleta.
  • Galantské osvetové stredisko, v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, v spolupráci s obcou Šoporňa zorganizovali dňa 18. októbra 2018 multikultúrny festival hudby, spevu a tanca pod názvom Kultúra nás spája.