• Dňa 12. októbra 2018 sa v priestoroch Inovatechu v Sládkovičove uskutočnilo umelecké soaré, na ktorom sa prezentovali aktivity znevýhodnených skupín obyvateľstva z galantského regiónu.
  • V priestoroch Kultúrneho domu v Kráľovom Brode v okrese Galanta sa v dňoch 6. - 13. októbra 2018 konala výstava diel z tvorby Karola Dudása, člena Klubu výtvarníkov Galantská paleta.
  • Spolok pracovníkov miestnej a regionálnej kultúry Slovenska v Galante v spolupráci s Galantským osvetovým strediskom zorganizovali prvý ročník festivalu citarovej hudby v obci Kráľov Brod v okrese Galanta.
  • Spolok pracovníkov miestnej a regionálnej kultúry Slovenska v Galante v spolupráci s Galantským osvetovým strediskom a mestom Galanta v rámci podpory rozvoja kultúry národnostných menšín zrealizoval 14. ročník výtvarnej súťaže Farebný svet Rómov.
  • Tradičný festival rómskej kultúry Romafest 2018 sa uskutočnil dňa 30. septembra 2018 v mestskom parku pri neogotickom kaštieli v Galante.
  • Galantské osvetové stredisko uskutočnilo dňa 30. septembra 2018 v parku pri neogotickom kaštieli v Galante krajskú postupovú súťaž a prehliadku detských a mládežníckych dychových hudieb pod názvom FestMlaDych 2018.
  • Krajský festival umeleckého prednesu žien v Galante pod názvom Čaro slova sa konal dňa 21. septembra sa v Renesančnom kaštieli v Galante. V roku 2018 festival otvoril svoje brány už po 51. krát.
  • V dňoch 11. až 20. septembra 2018 sa uskutočnila výstava diel Jána Kollároviča. Výstavná prezentácia sa konala v priestoroch kultúrneho domu v Eliášovciach pri príležitosti 20. výročia výstavnej činnosti autora.
  • V Mestskom parku v Seredi sa uskutočnilo dňa 7. septembra 2018 o 11.00 hod. pietne spomienkové podujatie pri príležitosti Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia. Organizátormi pietneho aktu boliTrnavský samosprávny kraj a Galantské osvetové stredisko v spolupráci s mestom Sereď a SNM – MŽK - Múzeom holokaustu v Seredi.
  • Kultúrno-spoločenské podujatia v rámci Týždňa židovskej kultúry sa konali 5. septembra v Renesančnom kaštieli v Galante, 12. septembra v Múzeu holokaustu v Seredi a 17. septembra Inovatechu v Sládkovičove.