• V Renesančnom kaštieli v Galante sa dňa 13.8.2016 uskutočnilo vyhodnotenie a prezentácia XIV. ročníka medzinárodnej súťaže digitálnej fotografickej tvorby.
  • Dožinkové slávnosti a Deň ľudových tradícií je názov folklórneho podujatia, ktoré uskutočnilo Galantské osvetové stredisko dňa 12. augusta 2016 na amfiteátri v Galante.
  • Galantské osvetové stredisko uskutočnilo v mesiacoch júl a august 4. ročník tvorivých umeleckých stretnutí a prezentácie umeleckej tvorby seniorov - výtvarníkov a fotografov.
  • V Kultúrnom dome v Mostovej sa uskutočnila výstava diel Karola Dudása, člena Klubu výtvarníkov Galantská paleta.
  • Galantské osvetové stredisko, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, zorganizovalo dňa 28. júna 2016 workshop pod názvom KRONIKA 2016.
  • 16. ročník celomestského podujatia zameraného na propagáciu zdravého spôsobu života a primárnu prevenciu detí Drogám povedz nie! sa uskutočnil dňa 22. júna 2016 v priestoroch Galantského osvetového strediska.
  • V priestoroch Inovatechu v Sládkovičove sa v termíne od 13. júna do 29. júla 2016 konala výstava fotografií Anny Bednárovej pod názvom Farebný akcent, ktorú pripravilo Galantské osvetové stredisko.
  • Galantské osvetové stredisko zorganizovalo dňa 23.5.2016 vzdelávacie podujatia pre mládež z oblasti sociálnej prevencie.
  • V Kultúrnom dome v Čenkovciach sa uskutočnila výstava diel Jána Kollároviča a Teodora Szabadosa, členov klubu výtvarníkov Galantská paleta.
  • Galantské osvetové stredisko uskutočnilo v mesiaci máj výstavu fotografií Anny Bednárovej pod názvom Farebný akcent. Výstavy sa konala v priestoroch Mestského úradu v Galante.