• Detský divadelný súbor Za šecki drobné z Galanty hľadá šikovné deti a mládež, ktoré majú záujem o divadlo a chceli by sa stať členmi úspešného súboru. Neváhajte a príďte medzi nás!
  • V dňoch 2. augusta - 30. septembra 2018 sa uskutočnila v Galante v priestoroch Renesančného kaštieľa výstava diel významného slovenského fotografa Laca Struhára pod názvom Magické Slovensko.
  • Celoslovenská súťaž a prehliadka neprofesionálnej fotografickej tvorby s medzinárodnou účasťou pod názvom Digitfoto Galanta 2018 sa konala dňa 11. augusta 2018 v priestoroch Renesančného kaštieľa v Galante.
  • Dňa 9. augusta 2018 sa na nádvorí neogotického kaštieľa v Galante uskutočnilo tradičné stretnutie s krásami nášho folklóru v rámci podujatia pod názvom Dožinkové slávnosti a Deň ľudových tradícií.
  • Galantské osvetové stredisko pripravilo pre záujemcov o umeleckú tvorivosť dva workshopy a prezentáciu diel pod názvom Stretnutie vo farbách.
  • Galantské osvetové stredisko zorganizovalo dňa 28. júna 2018 už tretí ročník workshopov pre kronikárov pod názvom KRONIKA 2018.
  • Galantské osvetové stredisko zorganizovalo v dňoch 25. - 26. júna a 2. - 3. júla 2018 druhý ročník tvorivých podujatí venovaných seniorom pod názvom Aktívne starnutie.
  • Galantské osvetové stredisko a DDS Za šecki drobné uskutočnili divadelné predstavenie pod názvom Jurko, ktoré sa konalo dňa 25.6.2018 v MsKS Galanta.
  • Galantské osvetové stredisko uskutočnilo dňa 20. júna 2018 tradičné podujatie s protidrogovým zámerom pre deti pod názvom Drogám povedz nie!
  • V dňoch 25. mája až 3. júna 2018 sa v Kultúrnom dome v Eliášovciach uskutočnila výstavná prezentácia diel piatich členov Klubu výtvarníkov Galantská paleta.