• V dňoch 25. marca – 3. apríla 2019 sa uskutočnili vzdelávacie výstavy z oblasti holokaustu v slovenskom a maďarskom jazyku v základných školách v Trsticiach.
  • V dňoch 19. - 21. marca 2019 sa v Galantskom osvetovom stredisku uskutočnili okresné kolá postupovej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy pod názvom „Čaro slova“.
  • V rámci vzdelávania z oblasti tolerancie a ľudských práv pripravilo Galantské osvetové stredisko pre žiakov ZŠ v Trsticiach edukatívne podujatia pod názvom Učme sa tolerancii - Tanuljunk toleranciát.
  • Dňa 8. marca 2019 sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Galante konal 48. ročník prehliadky detskej dramatickej tvorivosti okresu Galanta pod názvom Malé divadelné dosky.
  • V priestoroch Galantského osvetového strediska sa v dňoch 4. až 29. marca 2019 konala autorská výstava fotografií Petra Dužeka pod názvom Prechádzky.
  • V Šoporni sa dňa 2. marca 2019 uskutočnilo podujatie viažuce sa k tradícii konca fašiangov – pochovanie basy. Veselý hudobno-folklórny program sa konal pod názvom Šopornanský fašanek.
  • Galantské osvetové stredisko uskutočnilo v dňoch 7. februára až 15. marca 2019 v galerijných priestoroch Renesančného kaštieľa v Galante výstavu diel neprofesionálnych výtvarných umelcov.
  • V dňoch 22. – 31. januára 2019 zrealizovalo Galantské osvetové stredisko pre študentov Strednej odbornej školy technickej v Galante vzdelávaciu výstavu pod názvom Holokaust v Seredi.
  • Tradičné novoročné stretnutie členov Klubu výtvarníkov Galantská paleta sa konalo dňa 9. januára 2019 v priestoroch Galantského osvetového strediska.
  • Druhá jesenná časť workshopov pre kronikárov pod názvom KRONIKA 2018 sa konala 30. novembra 2018 a jej hlavným organizátorom bolo Galantské osvetové stredisko.