• Galantské osvetové stredisko zrealizovalo14. ročník reprezentatívnej výstavy z tvorby členov Klubu výtvarníkov Galantská paleta, ktorá sa konala v Renesančnom kaštieli v Galante v dňoch 4.2.-13.3.2016.
  • Galantské osvetové stredisko a obec Šoporňa zorganizovali multikultúrny festival Kultúra nás spája, ktorý sa konal 19. novembra 2015 v priestoroch Kultúrneho domu v Šoporni.
  • V Renesančnom kaštieli v Galante sa dňa 5.11.2015 uskutočnili OSLAVY 55. VÝROČIA VZNIKU OSVETOVÉHO STREDISKA V GALANTE.
  • Galantské osvetové stredisko v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Galante uskutočnili 5. novembra 2015 podujatie pod názvom Zdravý život - zdravotná osveta.
  • Galantské osvetové stredisko uskutočnilo pre všetkých záujemcov seminár s praktickými ukážkami občiansko - spoločenských obradov pod názvom S úctou k človeku - 22.-23. októbra 2015 - Renesančný kaštieľ v Galante.
  • Vo Vlastivednom múzeu v Galante sa v dňoch 20. októbra - 21. novembra 2015 uskutočnila výstava fotografií.
  • Putovná výstava z medzinárodnej výtvarnej súťaže s protidrogovým zameraním Prečo som na svete rád/rada sa konala v mesiaci október vo vestibule Mestského úradu v Galante.
  • V priestoroch Mestského úradu v Galante sa uskutočnila dňa 2. októbra 2015 vernisáž výstavy s vyhodnotením výtvarnej súťaže Farebný svet Rómov.
  • Galantské osvetové stredisko zorganizovalo pre všetkých záujemcov vo veku od 14 do 18 rokov Tvorivé dielne mladých moderátorov.
  • V Renesančnom kaštieli v Galante sa uskutočnil dňa 18. septembra 2015 krajský festival umeleckého prednesu žien pod názvom Naša Vansovej Lomnička.