• Galantské osvetové stredisko zrealizovalo prvú autorskú výstavu fotografií Petra Dužeka pod názvom Prechádzky, ktorá sa konala od 2. do 21. mája 2018 v priestoroch Mestského úradu v Galante.
  • Galantské osvetové stredisko pripravilo dňa 24. apríla 2018 vyhodnotenie 18. ročníka výtvarnej súťaže žiakov špeciálnych základných škôl okresu Galanta pod názvom „Ja a naše krásne Slovensko“.
  • Už po jedenásty raz uskutočnilo Galantské osvetové stredisko v rámci Dňa Zeme symbolický akt výsadby stromu. Podujatie sa konalo dňa 20. apríla 2018 v parku pred Renesančným kaštieľom v Galante.
  • Galantské osvetové stredisko pripravilo v dňoch 10. - 30. apríla 2018 výstavu diel neprofesionálnych výtvarníkov mesta Galanta.
  • V Galantskom osvetovom stredisku sa dňa 9. apríla 2018 uskutočnilo okresné kolo súťaže z oblasti astronómie pod názvom „Čo vieš o hviezdach?“
  • Dňa 5. apríla 2018 sa v bábkovej sále Mestského kultúrneho strediska v Galante uskutočnilo podujatie zamerané na zdravý spôsob života a prevenciu proti civilizačným ochoreniam.
  • Výstava diel Daniela Borisa pod názvom Svetlo a tieň je inštalovaná v priestoroch severného krídla Neogotického kaštieľa v Galante. Srdečne vás pozývame na výstavu!
  • V dňoch 4. až 30 apríla 2018 sa v priestoroch Inovatechu v Sládkovičove realizovala výstava diel mladého talentovaného fotografa Benjamína Dráfiho.
  • Pod názvom Jar prichádza pripravilo Galantské osvetové stredisko v spolupráci s Domovom dôchodcov v Galante – Patria dňa 27. marca 2018 tvorivé dielne a folklórne pásmo.
  • Galantské osvetové stredisko v rámci svojej výstavnej činnosti uskutočnilo v dňoch 26. marca. – 13. apríla 2018 v spolupráci s Domovom dôchodcov v Galante - Patria výstavu pod názvom Krehká krása kraslíc.