• Druhá jesenná časť workshopov pre kronikárov pod názvom KRONIKA 2018 sa konala 30. novembra 2018 a jej hlavným organizátorom bolo Galantské osvetové stredisko.
  • Dňa 22. novembra 2018 sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Galante uskutočnil festival detského a mládežníckeho zborového spevu pod názvom Kodályova Galanta 2018.
  • Výstava fotografií Petra Dužeka pod názvom Prechádzky sa konala od 5. do 30. novembra 2018 v priestoroch Inovatechu v Sládkovičove.
  • Tradičné podujatie zamerané na zdravý spôsob života a prevenciu proti civilizačným ochoreniam "Zdravý život - zdravotná osveta pre obyvateľov", sa konalo dňa 7. novembra 2018 v bábkovej sále Mestského kultúrneho strediska v Galante.
  • V Mestskom kultúrnom stredisku v Šamoríne sa v dňoch 19. až 31. októbra 2018 konala výstava diel Jána Kollároviča a Rudolfa Bazsalovicsa, členov Klubu výtvarníkov Galantská paleta.
  • Galantské osvetové stredisko, v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, v spolupráci s obcou Šoporňa zorganizovali dňa 18. októbra 2018 multikultúrny festival hudby, spevu a tanca pod názvom Kultúra nás spája.
  • Dňa 12. októbra 2018 sa v priestoroch Inovatechu v Sládkovičove uskutočnilo umelecké soaré, na ktorom sa prezentovali aktivity znevýhodnených skupín obyvateľstva z galantského regiónu.
  • V priestoroch Kultúrneho domu v Kráľovom Brode v okrese Galanta sa v dňoch 6. - 13. októbra 2018 konala výstava diel z tvorby Karola Dudása, člena Klubu výtvarníkov Galantská paleta.
  • Spolok pracovníkov miestnej a regionálnej kultúry Slovenska v Galante v spolupráci s Galantským osvetovým strediskom zorganizovali prvý ročník festivalu citarovej hudby v obci Kráľov Brod v okrese Galanta.
  • Spolok pracovníkov miestnej a regionálnej kultúry Slovenska v Galante v spolupráci s Galantským osvetovým strediskom a mestom Galanta v rámci podpory rozvoja kultúry národnostných menšín zrealizoval 14. ročník výtvarnej súťaže Farebný svet Rómov.