Prehľad podujatí na jún 2018

 

 

do 09. 06. 2018

Svet kovačického insitného umenia

- výstava diel

Miesto: Renesančný kaštieľ v Galante

 

 

 

19. 06. - 12. 7. 2018

Svet kovačického insitného umenia

- výstava diel

Miesto: Úrad Trnavského samosprávneho kraja

 

 

 

20. 06. 2018

DROGÁM POVEDZ NIE!

- 18. ročník voľnočasových aktivít

Miesto: Galantské osvetové stredisko

 

 

 

20. 06. 2018

Bezpečne na prázdniny

- vzdelávacie podujatie o bezpečnosti

Miesto: Galantské osvetové stredisko

 

 

 

25. 06. 2018

JURKO

- divadelné predstavenie DDS Za šecki drobné

Miesto: Divadelná sála MsKS Galanta

 

 

 

25. - 26. 06. a  2. - 3. 7. 2018

Aktívne starnutie

- umelecké tvorivé stretnutia seniorov

Miesto: Denné centrum pri MsÚ v Galante

/Švermova ul./

 

 

 

28. 06. 2018

KRONIKA 2018

- workshopy pre kronikárov - 1.stretnutie

Miesto: Galantské osvetové stredisko

                                   

    Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

 

 

Jún 2018

Ja a naše krásne Slovensko

- výstava z 18. ročníka

okresnej výtvarnej súťaže prác

žiakov špeciálnych základných škôl

Miesto: Špeciálna ZŠ  Sereď

 

 

 

Jún 2018

Učme sa tolerancii

Interaktívne vzdelávanie pre žiakov ZŠ

Miesto:  ZŠ okresu Galanta

 

 


Jún 2018

Kriminalita mládeže

- cyklus prednášok pre žiakov ZŠ a SŠ

Miesto: okres Galanta

 

 

 

Jún 2018

Alkohol a mládež

- cyklus prednášok pre žiakov ZŠ a SŠ

Miesto: okres Galanta

 

 

 

Jún 2018

Stretnutie rodičov detí

s mentálnym postihnutím

a poruchou autistického spektra

Miesto:  Galantské osvetové stredisko

 

 

 

Jún 2018

Divadelné tvorivé dielne pre deti a mládež

Miesto: Galantské osvetové stredisko