Prehľad podujatí na jún, júl a august 2017

 

7. - 23. 6. 2017

Ja a môj najobľúbenejší šport

- výstava zo 17. ročníka

okresnej výtvarnej súťaže

prác žiakov špeciálnych základných škôl

Miesto:  Špeciálna ZŠ v Seredi

 

 

30. 5. a 9. 6. 2017 od 14.00 h

Čaro hliny

- tvorivé dielne pre verejnosť

Miesto: Galantské osvetové stredisko

                                   

    Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

 

11. 6. 2017 od 15.30 h

HUDOBNÁ POCTA

JAROSLAVOVI ČERVENKOVI

- spomienkový koncert venovaný nedožitým

80. narodeninám slovenskej jazzovej legendy

Miesto: Námestie obce Šintava

                                   

    Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

 

15. - 30. 6. 2017

Čaro hliny

-výstava pre verejnosť

Miesto: Renesančný kaštieľ v Galante

                                   

    Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

 

19. 6. - 1. 7. 2017

Ján Kollárovič

Výstava diel člena Klubu výtvarníkov Galantská paleta

Miesto: Mestské kultúrne stredisko Gabčíkovo

 

 

21. 6. 2017

DROGÁM POVEDZ NIE!

- 17. ročník celomestského podujatia

s protidrogovým zámerom

Miesto: Galantské osvetové stredisko

 

 

29. 6. 2017

KRONIKA 2017

-workshop pre kronikárov - 1. stretnutie

Miesto: Galantské osvetové stredisko

                                   

    Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

 

jún 2017

HOLOKAUST V SEREDI

- vzdelávacia výstava

Miesto: Nové Zámky

 

 

jún 2017

Učme sa tolerancii

Interaktívne vzdelávanie pre žiakov ZŠ

Miesto:  ZŠ okresu Galanta

 


jún 2017

Kriminalita mládeže

- cyklus prednášok pre žiakov ZŠ a SŠ

Miesto: okres Galanta

 

 

jún 2017

Alkohol a mládež

- cyklus prednášok pre žiakov ZŠ a SŠ

Miesto: okres Galanta

 

 

26. 5., 2., 9. a 16. 6. 2017

Divadelné tvorivé dielne pre deti a mládež

Miesto: Galantské osvetové stredisko

                                   

    Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

 

11., 14. 7. a 12. 8. 2017

Stretnutie vo farbách

- tvorivé umelecké stretnutia seniorov

a verejná prezentácia diel

Miesto: Galantské osvetové stredisko

                                   

    Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

 

26. - 29. 7., 12. 8. 2017

Aktívne starnutie

- tvorivé dielne a výstava z tvorby

Miesto: Galantské osvetové stredisko

 

 

10. 8. 2017

Dožinkové slávnosti

a Deň ľudových tradícií

- folklórny festival

Miesto: Nádvorie neogotického kaštieľa v Galante

                                   

    Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

 

10. 8. - 1. 10. 2017

Výstava diel maďarských výtvarníkov

Miesto: Renesančný kaštieľ v Galante

 

 

12. 8. 2017

DIGITFOTO GALANTA 2017

XV. ročník celoslovenskej súťaže

neprofesionálnej fotografickej tvorby

s medzinárodnou účasťou

Miesto: Renesančný kaštieľ v Galante

                                   

    Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

 

august 2017

Paleta

- letné tvorivé dielne

členov Klubu výtvarníkov Galantská paleta

v prírode

Miesto: okres Galanta