Divadelný súbor Za šecki drobné

Detský divadelný súbor Za šecki drobné“ pracuje pri Galantskom osvetovom stredisku od roku 2001. Svojou tvorivosťou zožal už nejeden úspech na krajských a celoslovenských súťažiach. Mladí divadelníci sa  pravidelne stretávajú na tvorivých divadelných dielňach. Základom práce v dielňach je objaviť a podporiť v deťoch rozvoj ich prirodzeného talentu. Štyrikrát do mesiaca sa konajú stretnutia v tvorivých dielňach, kde sa mladí divadelníci učia správnym návykom, ktoré sú dôležité pri prezentácii dramatizácií na javisku. Učia sa intonáciu reči, priestorové zvládnutie hier - pohyb po javisku, výrazovosť. Detský divadelný súbor vedú skúsení divadelníci, manželia Viera a Martin Ralíkoví z Nitry a Diana Hrabovská.

 

 

 

 

 


 

NÁBOR DO DETSKÉHO DIVADELNÉHO SÚBORU

 

 

 

 


 

DIVADELNÉ PREDSTAVENIE

 

 

Detský divadelný súbor Za šecki drobné 2019

- Mestské kultúrne stredisko v Galanta -

 

 


 

 

Divadelný súbor z Galanty získal 2. miesto na súťažnej prehliadke detskej dramatickej tvorivosti Trnavského kraja „Senická divadelná jar“

 

V divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska v Galante sa dňa 8. marca 2019 konal 48. ročník prehliadky detskej dramatickej tvorivosti okresu Galanta pod názvom Malé divadelné dosky. Okresnú prehliadku organizačne zabezpečilo Galantské osvetové stredisko, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja. Podujatie umožnilo prezentáciu a podporu nadaných a talentovaných detí a zároveň poskytlo priestor na rozvíjanie prvých kontaktov detí s divadelným umením. Účastníci okresnej prehliadky predviedli výsledky svojej činnosti, čo všetko sa naučili v rámci nácvikov v dramatických krúžkoch. Tento rok si svojou hrou „Veď si luskni“, na motívy rozprávok Pavla Dobšinského vyslúžili postup do krajského kola súťaže členovia detského divadelného súboru „Za šecki drobné“. Súbor pracuje pri Galantskom osvetovom stredisku pod vedením Ing. Diany Paška Hrabovskej a Ing. Viery Ralíkovej a svojou tvorivosťou zožal už nejeden úspech na krajských a celoslovenských súťažiach. Ako najlepší detský divadelný súbor z okresu Galanta bol nominovaný na súťažnú prehliadku detskej dramatickej tvorivosti Trnavského kraja pod názvom Senická divadelná jar, ktorá sa uskutočnila 16. apríla 2019 v Senici. Náš divadelný súbor „Za šecki drobné“ bol na podujatí úspešný a získal krásne druhé miesto. Súboru blahoželáme a prajeme veľa elánu a ďalšie pekné ocenenia.

 

 

 

 


 

 

NÁBOR DO DETSKÉHO DIVADELNÉHO SÚBORU

OD SEPTEMBRA 2018

 

 

 


 

 

DIVADELNÉ PREDSTAVENIE

 

 

Krajská súťaž v Senici - rok 2014 - 2. miesto pre náš súbor

 

 

Náš divadelný súbor získal 3. miesto na krajskej súťaži v Senici v roku 2013

 

DIVADELNÉ PREDSTAVENIE

 

Úspech nášho divadelného súboru v roku 2012

 

Nežná revolúcia

Galéria umenia