Domov | Verejné informácie

Faktúry

Por. číslo Dodávateľ Predmet Hodnota Kópia faktúry Upraviť
16/2013 Trnavský samosprávny kraj telefónne poplatky 27,55 EUR
15/2013 Slovak Telekom, a.s. koncové mob. zariadenia 52,98 EUR
14/2013 Slovak Telekom, a.s. telefónne poplatky 43,33 EUR
13/2013 Katarína Jarošová činnosť autorizovaného bezp. technika a TOPP 180,00 EUR
12/2013 Slovak Telekom, a.s. telefónne poplatky 44,08 EUR
11/2013 Trnavský samosprávny kraj telefónne poplatky 27,40 EUR
10/2013 SOŠ obchodu a služieb Galanta občerstvenie 162,50 EUR
9/2013 Slovak Telekom, a.s. telefónne poplatky 43,18 EUR
8/2013 Trnavský samosprávny kraj telefónne poplatky 24,77 EUR
7/2013 Dom Matice slovenskej Galanta režijné náklady - štvrťrok 816,00 EUR
6/2013 Dom Matice slovenskej Galanta upratovanie - štvrťrok 228,00 EUR
5/2013 Dom Matice slovenskej Galanta plyn - vyúčtovanie 157,58 EUR
4/2013 Dom Matice slovenskej Galanta vodné/stočné - vyúčtovanie 180,16 EUR
3/2013 Dom Matice slovenskej Galanta elektr. energia - vyúčtovanie 88,88 EUR
2/2013 Slovak Telekom, a.s. telefónne poplatky 33,41 EUR

Nežná revolúcia

Galéria umenia