Galantské osvetové stredisko

Bratislavská 1458/71

924 01 GALANTA

Tel./fax: 031/780 26 21

E-mail: osveta_galanta [at] zupa-tt [dot] sk

 

Riaditeľka:

Mgr. Margita Knappová

Tel.: 031/780 26 21