V priestoroch Renesančného kaštieľa v Galante sa v dňoch 5. októbra až 3. novembra 2019 realizovala výstava diel akademického maliara - grafika Petra Augustoviča, významnej osobnosti slovenského výtvarného umenia
60/2019 - výstava diel Petra Augustoviča

60/2019

Výstava diel Petra Augustoviča

 

V priestoroch Renesančného kaštieľa v Galante  sa v dňoch 5. októbra až 3. novembra 2019 realizovala výstava diel akademického maliara - grafika Petra Augustoviča, významnej osobnosti slovenského výtvarného umenia, vysokoškolského profesora na VŠVU v Bratislave, ktorý svoje stredoškolské štúdia začal na Gymnáziu v Galante, ku ktorej sa hrdo hlási. Výstavu pripravilo Galantské osvetové stredisko, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom v Galante. Výstava sa realizovala s finančnou podporou mesta Galanta.

Peter Augustovič sa narodil v r. 1959 v Trnave. Pochádza z okresu Galanta a svoje prvé štúdia absolvoval v meste Galanta, ku ktorej sa hrdo hlási. Vo svojich štúdiách pokračoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, oddelenie grafiky a knižnej tvorby u prof. Albína Brunovského (1979-1985). Od r.1993 pôsobí na VŠVU ako pedadóg na oddelení grafiky. Venuje sa maľbe a grafike. Realizoval viaceré samostatné výstavy v rámci ktorých predstavil svoje práce niekoľkokrát na Slovensku, v Rakúsku, Holandsku, Belgicku Chorvátsku, Maďarsku a v USA (New York, Washington). Zúčastnil sa tiež veľkého množstva kolektívnych výstav, nielen na Slovensku, ale aj v Čechách, Poľsku, Nemecku, Španielsku, Taliansku, Rakúsku, Bulharsku, Rumunsku, Francúzsku, ako aj v Ázii (Kórea, Japonsko, Čína), Severnej Amerike (USA, Kanada), Južnej Amerike (Brazília, Argentína) a v Afrike (Egypt, JAR). Je držiteľom mnohých cien a ocenení, ktoré získal doma a v zahraničí (Čína, Kórea, Taiwan, Taliansko, Španielsko, Turecko, Belgicko, Poľsko, Bulharsko a i.). Jeho diela sa nachádzajú v zbierkach rôznych galérií, múzeí, inštitúcií, firiem a v súkromných zbierkach po celom svete.

Uskutočnením výstavy, sa umožnilo širokej verejnosti zoznámiť sa s tvorbou akademického maliara Petra Augustoviča, ktorý má blízky vzťah k nášmu mestu Galanta a tým sa prispelo k zvýšeniu povedomia verejnosti v oblasti výtvarného umenia a zároveň všetkým, čo majú radi výtvarné umenie sa sprostredkoval príjemný a hodnotný umelecký zážitok. Veríme, že realizácia výstavy bola impulzom a motiváciou pre našich neprofesionálnych výtvarníkov k tvorivosti a uskutočneniu ďalších kultúrnych aktivít a výstav, kde sa bude prezentovať bohatá a rôznorodá umelecká činnosť občanov nášho mesta.