Galantské osvetové stredisko, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, obdržalo dezinfekčné a ochranné prostriedky z úspešného projektu pod názvom Bezpečne za kultúrou.
Bezpečne za kultúrou

Bezpečne za kultúrou

 

Galantské osvetové stredisko, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, obdržalo dezinfekčné a ochranné prostriedky na zvýšenie bezpečnosti v rámci svojich pracovných činností a aktivít.

 

Dezinfekcia a pomôcky pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK, boli zabezpečené z úspešného projektu pod názvom Bezpečne za kultúrou, ktorý bol realizovaný Trnavským samosprávnym krajom z grantovej výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

ĎAKUJEME!!!

 

 

 

 

Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií,

regionálneho rozvoja

a informatizácie Slovenskej republiky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nežná revolúcia

Galéria umenia