Tvorivé dielne pod názvom Čaro hliny- kultúrne dedičstvo našich predkov zorganizovalo Galantské osvetové stredisko v dňoch 16. a 21. júla 2020 v Galante.
Čaro hliny - kultúrne dedičstvo našich predkov – tvorivé dielne

 

Čaro hliny - kultúrne dedičstvo našich predkov – tvorivé dielne

 

 

Galantské osvetové stredisko bude aj v roku 2020 realizovať podujatia zamerané na vzdelávanie a zmysluplné trávenie voľného času. Formou tvorivých dielní chceme širokej verejnosti priblížiť čaro práce s hlinou a dať im možnosť zoznámiť s hlinou ako tvorivým materiálom, vyskúšať si prácu s hlinou a vyhotoviť si predmety na hrnčiarskom kruhu. Naši predkovia hlinu používali v každodennom živote, vyrábali z nej najmä úžitkové, ale aj dekoratívne predmety. Zámerom aktivity Čaro hliny je uchovávať a propagovať kultúrne dedičstvo v oblasti tradičného remeselníctva – hrnčiarstva.

Tvorivé dielne pod názvom Čaro hliny- kultúrne dedičstvo našich predkov v rámci projektu Vzdelávacie aktivity v Galantskom regióne zorganizovalo Galantské osvetové stredisko v dňoch 16. a 21. júla 2020 v Galante – ul. Zoltána Kodálya 787/6. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý bol aj hlavným partnerom podujatia.

Prostredníctvom dvoch tvorivých dielní sa poskytol priestor verejnosti na svojpomocné, ručné zhotovenie keramických a úžitkových predmetov. Lektormi dielní boli dlhoroční keramikári Miriam Mihaliková a Ivan Godovič. Uskutočnením vzdelávacej aktivity Čaro hliny sme chceli poukázať na to, že aj tradičná ľudová umelecká tvorivosť sa môže aj stať súčasného človeka významným zdrojom životnej energie a tvorivých síl. Prínosom realizovaných dielní bolo vzbudenie záujmu verejnosti o nadobúdanie nových informácii a rozširovanie svojich vedomostí a taktiež podpora tvorivej činnosti ľudí.

 

 

 

 

 

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

 


 

 

Nežná revolúcia

Galéria umenia