Galantské osvetové stredisko realizuje v dňoch 17. a 23. mája a 14. a 21. júna 2023 v Ateliéri keramiky v Galante štyri tvorivé kreatívne dielne pod názvom Čaro hliny.
Čaro hliny - kultúrne dedičstvo našich predkov - tvorivé dielne

 

Čaro hliny - kultúrne dedičstvo našich predkov - tvorivé dielne

 

 

Galantské osvetové stredisko v rámci svojej činnosti realizuje aktivity a podujatia zamerané na vzdelávanie i zmysluplné trávenie voľného času verejnosti. Aktivita Čaro hliny formou tvorivých dielní priblíži širokej verejnosti čaro práce s hlinou a dá im možnosť vyskúšať si prácu s hlinou a vyhotoviť si predmety na hrnčiarskom kruhu.

Prostredníctvom 4 tvorivých dielní sa poskytne priestor dospelým, ale taktiež mladej generácii na svojpomocné, ručné zhotovenie si diel z hliny a úžitkových keramických predmetov. Tvorivé dielne sa uskutočnia v dňoch 17. a 23. mája a 14. a 21. júna 2023 v Ateliéri keramiky v Galante – ul. Zoltána Kodálya 787/6. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je aj hlavným partnerom podujatia.

Zámerom aktivity Čaro hliny je uchovávať a propagovať kultúrne dedičstvo v oblasti tradičného remeselníctva – keramikárstva. V rámci tvorivých dielní sa účastníci budú mať možnosť zoznámiť s hlinou ako tvorivým materiálom, ako aj prácou na hrnčiarskom kruhu. Lektormi tvorivých dielní budú keramikári Ivan Godovič a Miriam Mihaliková. Účasť v tvorivých dielňach je bezplatná a pre účastníkov budú pripravené pomôcky a materiál.

Aktivita poskytne námety a nové kreatívne impulzy k činnosti. Realizáciou tvorivých dielní chceme poukázať na to, že aj tradičná ľudová umelecká tvorivosť sa môže stať pre súčasného človeka významným zdrojom životnej energie a tvorivých síl, pretože práca s hlinou sa v súčasnosti veľmi často využíva aj ako art-terapeutická forma práce.

 

 

 

 

 

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

 

 

 

 

 

 

Nežná revolúcia

Galéria umenia