Galantské osvetové stredisko uskutočnilo v dňoch 10. – 31. augusta 2020 v priestoroch Renesančného kaštieľa v Galante výstavu pod názvom Čaro hliny.
Čaro hliny - kultúrne dedičstvo našich predkov – výstava

 

Čaro hliny - kultúrne dedičstvo našich predkov – výstava

 

 

Kultúrne dedičstvo našich predkov zastupuje na Slovensku významným spôsobom aj práca s hlinou. Galantské osvetové stredisko uskutočnilo v dňoch 10. – 31. augusta 2020 výstavu pod názvom Čaro hliny. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý bol aj hlavným partnerom podujatia. Zámerom výstavy tradičnej ľudovej umeleckej tvorivosti, ktorá sa konala v priestoroch Renesančného kaštieľa v Galante, bolo priblížiť širokej verejnosti čaro a krásu hlinených ručne zhotovených diel na hrnčiarskom kruhu i rôznych ozdobných a úžitkových predmetov z hliny. Realizovanou výstavou sme chceli prispieť k tomu, aby dlhoročná tradícia práce s hlinou, ktorú radíme medzi najstaršie remeslá na Slovensku nezanikla, práve naopak, aby nadobudla rozkvet a pritiahla záujem verejnosti, najmä mladej nastupujúcej generácie. Práca s hlinou sa v súčasnosti veľmi často využíva aj ako art-terapeutická forma práce. Pre nadšencov, ktorých si práca s hlinou podmanila, je zároveň ušľachtilým trávením voľného času. Výstava Čaro hliny oživila zvyky, sprostredkovala tradície a prezentovala nevšednú zručnosť, majstrovstvo a kreativitu hrnčiarov, čím  prispela k rozvoju a uchovávaniu hrnčiarstva a práce s hlinou ako jedinečnej a neoddeliteľnej súčasti nášho kultúrneho dedičstva.

 

 

 

 

 

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Nežná revolúcia

Galéria umenia