Galantské osvetové stredisko uskutočnilo pre všetkých záujemcov o keramiku na tvorivé dielne pod názvom Čaro hliny.
Čaro hliny - tvorivé dielne

Čaro hliny – tvorivé dielne

Práca s hlinou je jedno z najstarších remesiel a svoj vrchol dosiahlo už v neolite. Naši predkovia hlinu používali v každodennom živote, vyrábali z nej najmä úžitkové, ale aj dekoratívne predmety.  Formou tvorivých dielní chceme širokej verejnosti priblížiť čaro práce s hlinou a dať im možnosť vyskúšať si prácu s hlinou a vyhotoviť si predmety na hrnčiarskom kruhu. Tvorivé dielne pod názvom Čaro hliny zorganizovalo Galantské osvetové stredisko vo svojich priestoroch v dňoch 30. mája a 9. júna 2017. Zámerom tvorivých dielní bolo uchovávať a propagovať kultúrne dedičstvo v oblasti tradičného remeselníctva – hrnčiarstva. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fondu na podporu umenia 2017, ktorý bol aj hlavným partnerom podujatia.

 

 

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.