Galantské osvetové stredisko zrealizovalo v dňoch 2. - 4. júna 2021 okresné kolá postupovej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy pod názvom „Čaro slova“.
Čaro slova 2021


Čaro slova

- okresná súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy

 

Galantské osvetové stredisko, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, po uvoľnení opatrení zrealizovalo v dňoch 2. - 4. júna 2021 okresné kolá postupovej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy pod názvom „Čaro slova“. Súťaž v umeleckom prednese „Čaro slova“ je okresným kolom celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky 67. Hviezdoslavovho Kubína, ktorá je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese a vrcholným podujatím, ktoré vytvára a formuje kultúru slovenského národa. Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie nadania a umelecko-odborný rast jednotlivcov a kolektívov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti umeleckého prednesu, recitačných kolektívov a divadla poézie. V súťaži sa každoročne prezentujú talentovaní žiaci a študenti z Galantského okresu. Súťaž napomáha žiakom a študentom spoznávať literárne hodnoty. Rozširuje a prehlbuje v súťažiacich literárne poznanie, tvorivosť, kultivuje ich jazyk, reč, zmysel pre rytmus, pestuje vzťah k slovu ako kultúrnej a umeleckej hodnote.

Postupujúcim a oceneným srdečne blahoželáme, a zároveň každému jednému zúčastnenému recitátorovi a tiež pedagógom ďakujeme za úsilie pri príprave na súťaž Čaro slova.

 

 

   ČARO SLOVA 2021 - výsledková listina z okresného kola súťaže

 

 

 

 

 

 

 

 

Nežná revolúcia

Galéria umenia