Galantské osvetové stredisko bolo organizátorom jubilejného 50. ročníka krajského festivalu umeleckého prednesu žien v Galante.
Čaro slova - festival

Čaro slova

Organizátorom jubilejného 50. ročníka krajského festivalu umeleckého prednesu žien v Galante pod názvom Čaro slova, bolo Galantské osvetové stredisko, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja. Tradičné stretnutie s umeleckým slovom sa v Galante konalo dňa 22. septembra 2017 v reprezentatívnych priestoroch renesančného kaštieľa. Galantské osvetové stredisko je dlhoročným pravidelným organizátorom tohto unikátneho a v Trnavskom kraji veľmi obľúbeného festivalu umeleckého slova žien. Podujatie  z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je zároveň aj hlavným partnerom projektu. Cieľom festivalu bolo podporovať rozvoj umeleckého prednesu žien a taktiež vytvoriť priestor na konfrontáciu úrovne prednesov žien v tejto umeleckej oblasti. Zámerom festivalu bolo tiež interpretovanými básňami a prozaickými textami a zároveň osobnosťou recitátorky pôsobiť na poslucháča, stimulovať ho k premýšľaniu a dialógu. Tento jedinečný festival umeleckého slova, ktorý v roku 2017 dosiahol významné jubileum 50 rokov, sa teší obľube žien niekoľkých generácii. Už tradične sa ho zúčastnili mladé dámy, ale aj ženy v zrelom veku či na zaslúženom  dôchodku, ktoré sa prednesu poézie a prózy, ale aj  vlastnej tvorbe so záľubou venujú dlhé roky. Krajský festival umeleckého prednesu žien v Galante má dlhoročnú tradíciu a veľmi kvalitnú úroveň, čo sa v plnej miere ukázalo aj pri uskutočnení jubilejného ročníka. Zúčastnené recitátorky prostredníctvom tohto festivalu získavajú cenné skúsenosti a vedomosti z oblasti umeleckého prednesu a literárnej tvorby. Festival Čaro slova má v Trnavskom kraji punc významného kultúrno-spoločenského podujatia. Na festival si recitátorky vyberali recitované texty podľa vlastného rozhodnutia. Interpretované prednesy boli vlastnou tvorbou, ale aj prevzaté od iných autorov. V rámci festivalu bola tiež prezentovaná autorská literárna tvorba Dany Janebovej. Umelecké slovo hudobne obohatilo akordeónové hudobné zoskupenie. Všetky zúčastnené recitátorky si získali priazeň divákov, ktorí ich umelecké prednesy ocenili veľkým potleskom.

 

 

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.