Galantské osvetové stredisko v rámci podpory umenia slova a literárnej tvorby bolo v roku 2019 realizátorom 52. ročníka krajského festivalu umeleckého prednesu žien pod názvom Čaro slova.
Čaro slova - festival umeleckého prednesu žien

Čaro slova

52. ročník krajského festivalu umeleckého prednesu žien v Galante

 

Galantské osvetové stredisko v rámci podpory umenia slova a literárnej tvorby bolo v roku 2019 realizátorom 52. ročníka krajského festivalu umeleckého prednesu žien pod názvom Čaro slova. Tento jedinečný festival umeleckého slova, sa teší obľube žien niekoľkých generácii. Cieľom festivalu je podporovať rozvoj umeleckého prednesu žien a taktiež dať priestor na konfrontáciu úrovne prednesov žien v tejto umeleckej oblasti. Podujatie sa konalo dňa 20. septembra 2019 v Renesančnom kaštieli v Galante. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia 2019, ktorý bol aj hlavným partnerom podujatia. Krajský festival umeleckého prednesu žien v Galante má dlhoročnú tradíciu a veľmi kvalitnú úroveň. Do Galanty rok čo rok z celého Trnavského kraja s radosťou zavítajú záujemkyne umeleckej interpretácie slova, ktoré sa rady stretnú a vymenia si skúsenosti. Krajský festival umožňuje podchytiť talentované recitátorky, podporiť a ďalej rozvíjať ich umeleckú činnosť v oblasti prednesu poézie, prózy či vlastnej tvorby. Každoročným uskutočňovaním krajského festivalu v Galante sa zvyšuje úroveň umeleckých prednesov našich žien a zároveň sa prispieva k podpore umeleckého prednesu žien.

 

 

 

 

 

 

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.