V dňoch 28. - 30. marca 2023 budú v priestoroch Galantského osvetového strediska prezentovať svoje nadanie a lásku k umeleckému slovu recitátori z Galantského okresu.
Čaro slova - okresná súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy

 

Čaro slova

- okresná súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy

 

 

Rozvíjanie talentu a umelecko-odborný rast jednotlivcov v oblasti umeleckého prednesu je hlavným zámerom jednej z najtradičnejších súťaží na Slovensku, ktorá sa organizuje pod názvom Hviezdoslavov Kubín. Galantské osvetové stredisko, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, bude aj v roku 2023 realizátorom okresných kôl celoštátnej postupovej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy 69. Hviezdoslavovho Kubína.

Súťaž garantuje a jej vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. V okrese Galanta sa táto súťaž, do ktorej sa každoročne počnúc základným kolom, zapájajú stovky a stovky detí, mládeže a dospelých, realizuje pod názvom „Čaro slova“. V dňoch 28. - 30. marca 2023 budú v priestoroch Galantského osvetového strediska prezentovať svoje nadanie a lásku k umeleckému slovu recitátori z Galantského okresu.

Postupová súťaž napomáha všetkým záujemcom o umelecký prednes hlbšie spoznávať literárne hodnoty, je inšpiráciou k skvalitňovaniu interpretácie textov,  prináša možnosť vzájomnej konfrontácie i samostatnej tvorivej činnosti recitátorov.

 

 

 

 

 

 

   ČARO SLOVA 2023 - výsledková listina z okresného kola súťaže

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nežná revolúcia

Galéria umenia