V dňoch 19. - 21. marca 2019 sa v Galantskom osvetovom stredisku uskutočnili okresné kolá postupovej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy pod názvom „Čaro slova“.
Čaro slova - okresné kolá súťaže v umeleckom prednese

Čaro slova 

- okresná súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy

 

V Galantskom osvetovom stredisku sa v dňoch 19. - 21. marca 2019 uskutočnili okresné kolá postupovej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy pod názvom „Čaro slova“. Organizačne súťaž zabezpečovalo Galantské osvetové stredisko, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja. Súťaž v umeleckom prednese „Čaro slova“ je okresným kolom celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky 65. Hviezdoslavovho Kubína. V tomto roku sa zároveň súťaž konala pri príležitosti 170. výročia narodenia Pavla Országha Hviezdoslava. V súťaži sa každoročne prezentujú nadaní žiaci, študenti a dospelí z Galantského okresu. Všetkým zúčastneným recitátorom prajeme veľa úspechov!

 

 

 

   ČARO SLOVA 2019 - výsledková listina z okresného kola súťaže