Tradičná vedomostná súťaž pre záujemcov a nadšencov astronómie pod názvom Čo vieš o hviezdach? sa uskutočnila v Trnavskom kraji po prvý raz elektronickou online formou.
Čo vieš o hviezdach?

Čo vieš o hviezdach?

-regionálne kolo celoslovenskej vedomostnej súťaže z oblasti astronómie

 

 

Tradičná vedomostná súťaž pre záujemcov a nadšencov astronómie pod názvom Čo vieš o hviezdach? sa v tomto roku realizuje už po tridsiatykrát. Vyhlasovateľom celoslovenskej vedomostnej súťaže je Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s hvezdárňami a planetáriami, astronomickými kabinetmi, osvetovými strediskami, centrami voľného času a regionálnymi kultúrnymi centrami.

Dlhoročným garantom a realizátorom súťaže v Galantskom regióne je Galantské osvetové stredisko, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja.

30. ročník súťaže Čo vieš o hviezdach? určenej pre jednotlivcov, všetkých záujemcov o astronómiu sa počas súčasnej nepriaznivej situácie, kedy sú prerušené verejné realizácie súťaží a podujatí, uskutočnil v Trnavskom kraji po prvý raz elektronickou online formou.

Súťaž sa konala dňa 16. apríla 2020 pod odborným zabezpečením Hvezdárne a planetária M.R. Štefánika v Hlohovci a pod organizačným zabezpečením Galantského osvetového strediska. Obsahovú náplň súťaže tvorili otázky z oblasti všeobecnej astronómie, astrofyziky, histórie astronómie, astronautiky, kozmonautiky a astronomických prístrojov. V troch vekových kategóriách súťažilo 23 žiakov a študentov. Výborné výsledky dosiahli naši mladí súťažiaci z Gymnázia Janka Matúšku v Galante.

 

I. kategória 

1. Milan Skladan, Gymnázium Janka Matúšku Galanta

 

II. kategória

1. Michaela Kubranská, Gymnázium Janka Matúšku Galanta

2. Viktória Kosar, Gymnázium Janka Matúšku Galanta

3. Simona Patajová, Gymnázium Janka Matúšku Galanta

 

III. kategória 

1. Oliver Nagy, Gymnázium Janka Matúšku Galanta

2. Dominik Pajtáš, Gymnázium Janka Matúšku Galanta

 

 

Oceneným súťažiacim blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších kolách v tejto tradičnej a veľmi obľúbenej vedomostnej súťaži Čo vieš o hviezdach?