Galantské osvetové stredisko realizovalo dňa 7. apríla 2022 okresné kolo tradičnej vedomostnej súťaže z oblasti astronómie Čo vieš o hviezdach?
Čo vieš o hviezdach?

Čo vieš o hviezdach?

- okresné kolo celoslovenskej vedomostnej súťaže z oblasti astronómie

 

Pre všetkých záujemcov a nadšencov astronómie je tu po roku opäť možnosť konfrontovať svoje nadobudnuté znalosti v rámci tradičnej vedomostnej súťaže pod názvom Čo vieš o hviezdach? V poradí už 32. ročník tejto celoslovenskej vedomostnej súťaže vyhlásila Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove, ktorá pri realizácii jednotlivých postupových kôl spolupracuje s hvezdárňami a planetáriami, astronomickými kabinetmi, osvetovými strediskami, centrami voľného času a regionálnymi kultúrnymi centrami po celom Slovensku. Realizátorom a garantom súťaže v okrese Galanta je Galantské osvetové stredisko, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, v spolupráci Hvezdárňou a planetáriom M. R. Štefánika v Hlohovci.

Galantské osvetové stredisko dlhoročne aktívne pôsobí pri zabezpečení zdarného priebehu okresných postupových kôl a vytvára výborné podmienky pre vzdelávanie mladých ľudí v tejto oblasti. Účastníci z okresu Galanta sa každoročne umiestňujú na popredných priečkach krajskej i celoslovenskej súťaže.

Po dvoch rokoch, kedy sa súťaž Čo vieš o hviezdach? konala elektronickou online formou, v tomto roku sa vraciame k tradičnej prezenčnej forme realizácie.

Okresné kolo súťaže sa uskutočnilo dňa 7. apríla 2022 v priestoroch Galantského osvetového strediska. Súťaž má tri stupne – okresný/regionálny, krajský a celoslovenský, prebieha v troch vekových kategóriách a je určená pre jednotlivcov, všetkých záujemcov o astronómiu. Zámerom súťaže je prispievať k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času nadaných mladých ľudí zaujímajúcich sa o astronómiu a astrofyziku.

 

 Účastníkom súťaže želáme veľa úspechov!

 

 

 

   Čo vieš o hviezdach? 2022 - výsledková listina z okresného kola súťaže

 

 

 

 

Nežná revolúcia

Galéria umenia