Galantské osvetové stredisko ako partner Ligy proti rakovine podporuje Deň narcisov 2021. Pomôžme spoločne ľuďom, ktorí to potrebujú. Ďakujeme!
Deň narcisov 2021


Deň narcisov 2021

 

Liga proti rakovine, ktorá pôsobí na Slovensku vyše 30 rokov, upriamuje pozornosť na fakt, že verejno – prospešná zbierka Deň narcisov nemôže mať pauzu. Galantské osvetové stredisko ako partner Ligy proti rakovine podporuje Deň narcisov 2021. Jubilejný - 25. ročník  Dňa narcisov - sa musí zaobísť bez tradičných dobrovoľníkov v uliciach.

Podpora Dňa narcisov bude napriek tomu možná. 300 000 náhodne vybraných domácností nájde vo svojich schránkach obálku s kvetom narcisu a letákom s informáciami, ako možno Deň narcisov podporiť. Od 7.6. do 20.6. je možné zaslať SMS na  číslo 848 (v hodnote 3 eurá).


 

 

Od 10. do 12. júna 2021 je možné finančne podporiť zbierku Deň narcisov v každom obchode Tesco priamo do pokladničky alebo formou kupónu pri pokladni. Sieť obchodov Tesco bude jediným verejným miestom, kde bude možné stretnúť dobrovoľníkov z radov zamestnancov Tesco ponúkajúcich narcis a prispieť uvedenou formou (pokladnička, kupón).

Taktiež je možné prispieť finančnou čiastkou na číslo účtu zbierky SK09 0900 0000 0054 5454 5454.

 

 

 

Narcis je symbolom spolupatričnosti, pomoci a nádeje.

 

Dňa narcisov, ktorí vnímame celé roky nielen ako zbierku, ale aj ako komunikáciu s mladou generáciou a jej vedenie k dobročinnosti a pomoci. Veríme, že i keď iný, ako tradičný, aj tento ročník Dňa narcisov nám umožní naďalej poskytovať účinnú pomoc onkologickým pacientom, ktorí sa na nás s dôverou a nádejou na pomoc obracajú.

Úprimne Vám ďakujeme za akúkoľvek pomoc.

 

 

   Tlačová správa - Deň narcisov 2021 

 

 

 

 

 


Nežná revolúcia

Galéria umenia