Z iniciatívy Trnavského samosprávneho kraja, v spolupráci s mestom Galanta a pod organizačným zabezpečením Galantského osvetového strediska sa už po dvanástykrát uskutočnil v Galante v rámci Dňa Zeme symbolický akt výsadby stromu.
Deň Zeme 2019

DEŇ ZEME 2019 V GALANTE

Chceme žiť v zdravom prostredí, preto si ho zveľaďujme a chráňme

 

Z iniciatívy Trnavského samosprávneho kraja, v spolupráci s mestom Galanta a pod organizačným zabezpečením Galantského osvetového strediska sa už po dvanástykrát uskutočnil v Galante v rámci Dňa Zeme symbolický akt výsadby stromu. Proces ozdravovania a zazeleňovania nášho mesta prispieva k zlepšeniu životného prostredia, v ktorom žijeme. Podujatie sa uskutočnilo dňa 24. apríla 2019 v areáli Materskej školy na Sídlisku SNP v Galante. Aj touto aktivitou sa snažíme o výchovu najmladšej generácie k úcte k životu a svojmu prostrediu. Chceme žiť v zdravom prostredí, preto si ho zveľaďujme a chráňme. Vzdelávaním našich detí vedeným zážitkovou formou a osobným príkladom máme snahu zabezpečiť, aby sa naše mesto stalo dobrým miestom pre život.

Slávnostnej výsadby stromu sa zúčastnil Peter Paška, primátor mesta Galanta a taktiež riaditelia vzdelávacích a kultúrno-spoločenských organizácií mesta Galanta. Svojim kultúrnym programom navodili príjemnú atmosféru na podujatí členovia detského folklórneho súboru Važinka zo Šoporne pod vedením PaedDr. Jozefa Búrana a deti z Materskej školy na Sídlisku SNP v Galante. Podujatie bolo obohatené aj o výstavku detských výtvarných prác na tému Dňa Zeme.

V mesiaci apríl celý svet upriamuje svoju pozornosť na najväčšiu občiansku iniciatívu - Deň Zeme, ktorý si pripomíname od 22. apríla 1970. Deň Zeme  je masovou, celosvetovou aktivitou nabádajúcou k zamysleniu sa nad budúcnosťou našej planéty a tým aj ľudstva. V súčasnosti vo svete mocnejú názory, aby bol každý deň pre ľudstvo Dňom Zeme. Aktivity Dňa Zeme podporuje celý rad významných organizácií, inštitúcií, osobností ako i jednotlivé obce a mestá. Deň Zeme si pripomíname, aby sme si čoraz hlbšie uvedomovali, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné a rovnováha na tejto planéte je veľmi krehká. Každý, aj malý počin je dôležitý. Pevne dúfame, že zasadený stromček sa ujme, rozrastie a prispeje k skrášleniu a ozdraveniu nášho životného prostredia.