Galantské osvetové stredisko každoročne realizuje v rámci Dňa Zeme, ktorý si pripomíname 22. apríla, zaujímavé aktivity s environmentálnym zameraním.
Deň Zeme 2022

Deň Zeme 2022

 

Ochrana životného prostredia je v súčasnosti jednou z najdôležitejších výziev ľudstva. Planéta Zem, ktorá je naším spoločným domovom stráda pre neúmerné zásahy do životného prostredia. Masívne odlesňovanie, znečistené vodné zdroje a atmosféra, nadmerná tvorba odpadu a s tým spojené nelegálne skládky, ktorých máme aj na Slovensku neúrekom. Ako sa s týmito negatívami popasovať? Chceme predsa žiť v zdravom prostredí, je preto dôležité zveľaďovať ho a chrániť. Každý, aj malý skutok jednotlivca či spoločenstva je dôležitý. Aby naše mesto, naša krajina a celá naša Zem boli dobrými miestami pre život, musíme sa začať správať rozumnejšie a ohľaduplnejšie a vyvíjať spoločné úsilie na ochranu našej planéty so všetkým, čo ju robí jedinečnou.

Používanie obnoviteľných zdrojov energií, rozvážne nakladanie s odpadmi spolu so separovaním a materiálovou recykláciou a zároveň minimalizovaním používania jednorazových plastov, výsadba zelene sú najnákladnejšie spôsoby ako zlepšiť životné prostredie. Je treba si uvedomiť, že rovnováha na tejto planéte je veľmi krehká a zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné.

Významnú úlohu v oblasti ochrany životného prostredia a celkovo úcty k životu, zohráva aj environmentálna osveta verejnosti a najmä vzdelávanie mladej nastupujúcej generácie, ktorá v budúcnosti prevezme žezlo zodpovednosti za planétu Zem.  

Rôznorodé aktivity s environmentálnym zameraním realizuje každoročne aj Galantské osvetové stredisko a upriamuje tak pozornosť obyvateľstva na potrebu zaujímať sa o naše životné prostredie. Vhodnou príležitosťou prezentovať verejnosti environmentálne témy je Deň Zeme, ktorý si pripomíname 22. apríla. Táto celosvetová aktivita nabáda k zamysleniu sa nad budúcnosťou našej planéty a tým aj ľudstva. Galantské osvetové stredisko sa pravidelne zapája do ozdravovania a zazeleňovania nášho regiónu vysádzaním stromov, ktoré prispievajú k ozdravným procesom životného prostredia.

Pri príležitosti 52. výročia celosvetovej kampane Deň Zeme 2022 uskutoční Galantské osvetové stredisko pre žiakov Základnej školy Gejzu Dusíka v Galante divadelné predstavenie z oblasti environmentálnej výchovy pod názvom Čarovná jabloň v podaní detského divadelného súboru Špunti.

 

 

 

Prostredníctvom spoznávania krás prírody má Galantské osvetové stredisko snahu poukázať na nevyhnutnosť ochrany prostredia a preto vyhlásilo v poradí 2. ročník výtvarnej, fotografickej a literárnej súťaže pre deti a mládež pod názvom Krásy našej prírody. Informácie o súťaži nájdete na nasledujúcom linku: http://www.osvetaga.zupa-tt.sk/novinky/krasy-nasej-prirody-tvorivo-umelecka-sutaz-pre-deti-a-mladez-2-rocnik

 

 

 

 

Neúmerné zásahy do životného prostredia spôsobujú klimatické zmeny a extrémy počasia. Jedinečná výstava diel Benjamína Dráfiho pod názvom Podoby bleskov, ktorá obsahuje fascinujúce fotografie zachytené priamo v akcii pri búrkach silnej intenzity sa koná v priestoroch Galantského osvetového strediska od 22. apríla do 31. mája 2022.

 

 

 

 

 

Nežná revolúcia

Galéria umenia