V rámci podpory fotografických aktivít bol v roku 2019 vyhlásený XVII. ročník celoslovenskej súťaže a prehliadky neprofesionálnej fotografickej tvorby s medzinárodnou účasťou pod názvom Digitfoto Galanta.
Digitfoto Galanta 2019

Digitfoto Galanta 2019

 

Spolok pracovníkov miestnej a regionálnej kultúry Slovenska v Galante v spolupráci s Galantským osvetovým strediskom, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, v rámci podpory fotografických aktivít vyhlásil v roku 2019 XVII. ročník celoslovenskej súťaže a prehliadky neprofesionálnej fotografickej tvorby s medzinárodnou účasťou pod názvom Digitfoto Galanta. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je zároveň aj hlavným partnerom projektu.

Hlavným zámerom súťaže a prehliadky Digitfoto Galanta bolo vytvárať priestor na prezentáciu a konfrontáciu výsledkov práce v oblasti neprofesionálnej fotografickej tvorby.  Do súťaže sa zasielajú a hodnotia sa fotografie zložené ako séria a celok s určitou spoločnou vlastnosťou, témou alebo myšlienkou vytvárajúce obsahovú aj formálnu jednotu, nie samostatné fotografie. Uvedená podmienka robí súťaž Digitfoto Galanta originálnou v rámci existujúcich fotosúťaží.

Slávnostné vyhodnotenie súťaže Digitfoto Galanta sa uskutočnilo dňa 10. augusta 2019 v priestoroch Renesančného kaštieľa v Galante. Súčasťou vyhodnotenia súťaže bol tiež hodnotiaci odborný seminár pre zúčastnených súťažiacich autorov pod gesciou renomovaných fotografistov Ladislava Struhára a Szabó Bélu. Na súťaži sa predstavili fotografisti zo Slovenska, Česka, Maďarska, a Rumunska takmer 450 dielami. Do súťaže Digitfoto Galanta sa mohli prihlásiť autori v dvoch vekových kategóriách a to: kategória A  - autori do 25 rokov a  kategória B - autori nad 25 rokov. Odborná porota vzhliadla všetky súťažné diela a stanovila jednotlivé ocenenia, zároveň skonštatovala, že umelecká a technická úroveň súťažných fotografií každoročne naberá na kvalite. V kategórii A do 25 rokov čestné uznanie získali Karina Kaľatová a Hegedűs Ágnes. Kategória B nad 25 rokov mala nasledovných ocenených: 1. cena  Andrea Koncová,  2. cena Ján Hollý, 3. cena Eleonóra Bartóková, čestné uznanie obdržali Boris Kopaj, Sándor-Tóth Zsuzsanna, Zorán Toldi a Marcela Vitusová.

Digitfoto Galanta má snahu vzbudiť záujem mladej generácie o tento druh umenia a podnietiť ich k aktívnej činnosti v oblasti fotografie. Zúčastnení autori prostredníctvom tejto súťaže a prehliadky získavajú cenné informácie, skúsenosti a vedomosti z oblasti fotografickej tvorby, ktoré budú nápomocné v ich kvalitatívnom a umeleckom raste.

 

 

 

 

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.