V priestoroch Renesančného kaštieľa v Galante sa dňa 15. augusta 2020 uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie súťaže Digitfoto Galanta.
Digitfoto Galanta 2020

 

Digitfoto Galanta 2020

 

 

Digitfoto Galanta je názov celoslovenskej súťaže a prehliadky neprofesionálnej fotografickej tvorby s medzinárodnou účasťou, ktorej vyhlasovateľom a realizátorom je Galantské osvetové stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja. Podpora fotografických aktivít a vytváranie priestoru na prezentáciu a konfrontáciu výsledkov práce autorov v oblasti neprofesionálnej fotografickej tvorby ponúka Digitfoto Galanta aj v prebiehajúcom XVIII. ročníku. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý bol zároveň aj hlavným partnerom projektu.

V rámci existujúcich fotosúťaží je Digitfoto Galanta unikátnou a jedinečnou súťažou, v ktorej sa hodnotia fotografie zložené do série, celku s určitou spoločnou črtou vytvárajúce obsahovú aj formálnu jednotu, čo veľa naznačuje o systematickej práci každého zo súťažiacich autorov. Súťaž a prehliadka umožňuje podchytiť talentovaných autorov, podporiť a ďalej rozvíjať ich umeleckú činnosť v oblasti fotografickej tvorby.

V priestoroch Renesančného kaštieľa v Galante sa dňa 15. augusta 2020 uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie súťaže Digitfoto Galanta spolu s hodnotiacim odborným seminárom pre zúčastnených súťažiacich autorov pod gesciou renomovaných fotografistov.

Vďaka dostupnosti multimediálnych inovácií  v oblasti fotografie sa  vytvárajú nové alternatívy na kreatívnu prácu a sebarealizáciu autorov. Súťaž a prehliadka Digitfoto Galanta prispela k podpore inovatívnych fotografických aktivít, napomáha k výmene názorov a skúseností fotografov, podporuje spoluprácu fotografov a fotoklubov na celoslovenskej a medzinárodnej úrovni, prispieva k podpore fototvorby mladých autorov a taktiež zabezpečuje kvalitatívny umelecký rast fotografov.

 

 

 

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.