Slávnostné vyhodnotenie XIX. ročníka celoslovenskej súťaže a prehliadky neprofesionálnej fotografickej tvorby s medzinárodnou účasťou Digitfoto Galanta sa uskutočnilo dňa 14. augusta 2021 v priestoroch Renesančného kaštieľa v Galante.
Digitfoto Galanta 2021


Digitfoto Galanta 2021

 

Fotografovanie ako zmysluplné trávenie voľného času, či ako snaha o umelecké sabavyjadrenie má v súčasnej dobe vzostupnú tendenciu v rámci záujmovej umeleckej činnosti. Rozširovanie multimediálnych inovácií a dostupnosť kvalitnej fototechniky prispievajú k vytváraniu nových zaujímavých možností na kreatívnu prácu a sebarealizáciu autorov.

V rámci podpory fotografických aktivít vyhlásilo v roku 2021 Galantské osvetové stredisko, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, XIX. ročník celoslovenskej súťaže a prehliadky neprofesionálnej fotografickej tvorby s medzinárodnou účasťou pod názvom Digitfoto Galanta.

Dňa 14. augusta 2021 sa v priestoroch Renesančného kaštieľa v Galante konalo slávnostné vyhodnotenie súťaže Digitfoto Galanta, súčasťou ktorého bol pre zúčastnených súťažiacich autorov hodnotiaci odborný seminár pod patronátom významných fotografistov. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý bol zároveň aj hlavným partnerom projektu.

Celoslovenská súťaž s medzinárodnou účasťou Digitfoto Galanta si dlhoročne udržiava vysoký umelecký kredit v oblasti fotografie a v rámci existujúcich fotosúťaží patrí svojimi vyhlásenými podmienkami medzi jedinečné a originálne. V súťaži sa hodnotia fotografie zložené do sérií s určitou spoločnou vlastnosťou, témou alebo myšlienkou vytvárajúce obsahovú aj formálnu jednotu, čo veľa naznačuje o systematickej práci každého z autorov. Do súťaže Digitfoto Galanta sa mohli prihlásiť autori v dvoch vekových kategóriách a to: kategória A  - autori do 25 rokov a  kategória B - autori nad 25 rokov. Spracovanie tém a technicko-umelecká kvalita fotografií sa vzájomnou konfrontáciou a prezentáciou výsledkov práce autorov v súťaži, posúva k výrazne hodnotnejšej a vyššej úrovni výsledného fotografického zobrazenia. Galantské osvetové stredisko ako realizátor a vyhlasovateľ súťaže Digitfoto Galanta vytvára priestor tiež mladým talentovaným autorom, ktorých sa i touto formou snaží podnietiť k aktívnej činnosti v oblasti fotografie. Súťaž Digitfoto Galanta prispieva k podpore a rozvoju fotografických aktivít nielen na Slovensku, ale i na medzinárodnej fotoscéne, zabezpečuje umelecký rast fotografov a je motivačným impulzom pre ich ďalšiu fotografickú tvorbu.

 

  DIGITFOTO GALANTA 2021 - výsledková listina

 

 

 

 

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

 

 

 

 


 

Nežná revolúcia

Galéria umenia