Galantské osvetové stredisko vyhlásilo v roku 2022 jubilejný XX. ročník celoslovenskej súťaže a prehliadky neprofesionálnej fotografickej tvorby s medzinárodnou účasťou, ktorá sa realizuje názvom Digitfoto Galanta.
Digitfoto Galanta 2022

 

DIGITFOTO GALANTA 2022

 

Galantské osvetové stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, v rámci podpory fotografických aktivít vyhlásilo v roku 2022 jubilejný XX. ročník celoslovenskej súťaže a prehliadky neprofesionálnej fotografickej tvorby s medzinárodnou účasťou, ktorá sa realizuje názvom Digitfoto Galanta. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je zároveň aj hlavným partnerom projektu.

Zachytávanie najrozličnejších okamihov života prostredníctvom fototechniky je blízke mnohým ľuďom, a práve vo fotografii, v tejto vyhľadávanej oblasti záujmovej umeleckej činnosti ponúka autorom priestor na prezentáciu tvorby súťaž Digitfoto. Za dve desiatky rokov sa podujatie stalo známym nielen na Slovensku, ale i na medzinárodnej fotoscéne, a to vďaka jedinečným súťažným podmienkam, vysokou úrovňou organizačného zabezpečenia a výbornou umelecko-technickou kvalitou fotografických diel.

Vytvárať priestor na prezentáciu a konfrontáciu výsledkov práce v oblasti neprofesionálnej fotografickej tvorby je hlavným zámerom súťaže a prehliadky Digitfoto Galanta. Realizáciou v poradí jubilejného XX. ročníka celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou chceme motivovať záujemcov o fotografovanie k fototvorbe na vyššej - umeleckej úrovni. V rámci existujúcich fotosúťaží je Digitfoto Galanta unikátnou súťažou, v ktorej sa hodnotia fotografie zložené do série, celku s určitou spoločnou črtou, témou alebo myšlienkou vytvárajúce obsahovú aj formálnu jednotu, čo veľa naznačuje o systematickej práci každého zo súťažiacich autorov. Do súťaže Digitfoto Galanta sa mohli prihlásiť autori v dvoch vekových kategóriách a to: kategória A  - autori do 25 rokov a  kategória B - autori nad 25 rokov.

Organizačným garantom súťaže a prehliadky Digitfoto Galanta je Galantské osvetové stredisko. Odborným garantom a zároveň predsedom poroty je Ladislav Struhár, držiteľ titulu QEP - Qualified European Professional Photographer, ktorý mu udelila Federácia európskych profesionálnych fotografov v Bruseli.

Reprezentatívnym miestom pre konanie slávnostného vyhodnotenia jubilejného XX. ročníka súťaže Digitfoto Galanta, ktoré sa uskutoční dňa 13. augusta 2022, sú krásne priestory renesančného kaštieľa nachádzajúceho sa v centrálnej časti mesta Galanta. Súčasťou vyhodnotenia súťaže bude tiež hodnotiaci odborný seminár pre zúčastnených súťažiacich autorov pod gesciou renomovaných fotografistov. Fotografi prostredníctvom tejto súťaže a prehliadky získavajú cenné informácie, skúsenosti a vedomosti z oblasti fotografickej tvorby, ktoré budú nápomocné v ich kvalitatívnom a umeleckom raste.

K jubilejnému XX. ročníku súťaže a prehliadky Digitfoto Galanta bude vydaný výnimočný 250-stranový katalóg v elektronickom formáte na USB nosiči s originálnou potlačou, zostavený z ocenených prác a ďalších vybraných fotografií, ktorý sprostredkuje záujemcom hodnotné fotografické diela. Katalóg zo súťaže je nepredajný a bude každému k dispozícii od 13. augusta 2022, počas verejnej prezentácie a vyhodnotenia súťaže Digitfoto Galanta 2022.

 

 

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

 

Digitfoto Galanta prispieva k podpore inovatívnych fotografických aktivít, napomáha k výmene názorov a skúseností fotografov, je inšpiráciou pre nadstavbovú fotografickú činnosť autorov, prispieva k podpore fotografickej tvorby mladej generácie a podporuje spoluprácu fotografov a fotoklubov na celoslovenskej a medzinárodnej úrovni.

 

  DIGITFOTO GALANTA 2022 - výsledková listina

 

 

 

 

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nežná revolúcia

Galéria umenia