Galantské osvetové stredisko a DDS Za šecki drobné uskutočnili divadelné predstavenie pod názvom Jurko, ktoré sa konalo dňa 25.6.2018 v MsKS Galanta.
Divadelné predstavenie