Priestor na zmysluplné využívanie voľného času ponúklo deťom a mládeži Galantské osvetové stredisko prostredníctvom Divadelných tvorivých dielní v rámci projektu Vzdelávacie aktivity v Galantskom regióne.
Divadelné tvorivé dielne

 

Divadelné tvorivé dielne

 

Galantské osvetové stredisko v rámci svojej činnosti realizuje aktivity a podujatia zamerané na vzdelávanie i zmysluplné trávenie voľného času detí a mládeže. Nové možnosti aktívnej činnosti a sebarealizácie detí a mládeže priniesli Divadelné tvorivé dielne, ktoré sa realizovali v projekte pod názvom Vzdelávacie aktivity v Galantskom regióne. Aktivita sa zameriavala na vytvorenie a rozvoj voľnočasových aktivít školopovinných detí a mládeže, v oblasti divadla. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je aj hlavným partnerom podujatia. Štyri tvorivé divadelné dielne sa uskutočnili v termínoch 20. a 27. mája a 3. a 10. júna 2022 v priestoroch Galantského osvetového strediska.

Divadelné dielne pre deti a mládež boli vedené odborníkmi s dlhoročnými divadelnými skúsenosťami, v rámci ktorých sa mladí ľudia mali možnosť zoznámiť s divadlom a naučiť sa správnym návykom, ktoré sú dôležité pri prezentácii dramatizácie na javisku. Podporiť a rozvíjať v deťoch ich prirodzené nadanie je podstatou práce v tvorivých dielňach, kde nadobudli základné divadelné zručnosti ako pohyb po javisku, práca s imaginárnym predmetom, javisková reč, správna artikulácia, ale aj vyjadrenie emócií a improvizácia. Prínosom projektu bolo aktívne využívanie voľného času detí a mládeže a podpora nových a inšpiratívnych foriem trávenia voľného času prostredníctvom kreatívnej divadelnej činnosti. Divadelné dielne podporujú tvorivú činnosť detí a mládeže, iniciujú záujem o nadobúdanie nových informácií a ponúkajú rozširovanie vedomostí.

 

 

 

 

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

 


 

 

 

Nežná revolúcia

Galéria umenia