Dňa 29. apríla 2017 sa v priestoroch Renesančného kaštieľa v Galante konala krajská postupová súťaž neprofesionálnej inštrumentálnej hudby pod názvom Divertimento musicale.
DIVERTIMENTO MUSICALE  2017

DIVERTIMENTO MUSICALE  2017

Krajská postupová súťaž neprofesionálnej inštrumentálnej hudby

 

Galantské osvetové stredisko v rámci podpory hudobného umenia v roku 2017 bolo za Trnavský kraj realizátorom krajskej postupovej súťaže neprofesionálnej inštrumentálnej hudby pod názvom Divertimento musicale. Reprezentatívnym miestom pre konanie krajskej postupovej súťaže sú krásne priestory renesančného kaštieľa, ktorý sa nachádza v centrálnej časti mesta Galanta. Hlavným cieľom krajskej postupovej súťaže neprofesionálnej inštrumentálnej hudby, ktorá sa uskutočnila dňa 29. apríla 2017, bolo prezentovať umeleckú úroveň a výsledky činnosti neprofesionálnych hudobných zoskupení inštrumentálnej hudby. Súťaž umožňuje podchytiť talentovaných inštrumentalistov pôsobiacich v rôznych inštrumentálnych zoskupeniach a orchestroch, podporiť a ďalej rozvíjať ich umeleckú a koncertnú činnosť v oblasti tzv. vážnej (klasickej) hudby. Najlepším neprofesionálnym súborom v Slovenskej republike umožňuje koncertovať pred odborníkmi i širokou verejnosťou, čo napomáha zvyšovať ich umeleckú úroveň. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fondu na podporu umenia 2017, ktorý je aj hlavným partnerom podujatia.

 

 

 

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.