Krajská postupová súťaž Divertimento musicale sa konala dňa 7. apríla 2019 v reprezentatívnych priestoroch Renesančného kaštieľa v Galante.
Divertimento musicale 2019

DIVERTIMENTO MUSICALE  2019

 

Na základe vyhlásenia celoštátnej postupovej súťaže Národným osvetovým centrom v Bratislave z poverenia Ministerstva kultúry SR, bolo Galantské osvetové stredisko v rámci podpory hudobného umenia v roku 2019 za Trnavský kraj realizátorom krajskej postupovej súťažnej prehliadky neprofesionálnej inštrumentálnej hudby pod názvom Divertimento musicale 2019. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia 2019, ktorý bol aj hlavným partnerom podujatia. Hlavným cieľom krajskej postupovej súťažnej prehliadky neprofesionálnej inštrumentálnej hudby bolo prezentovať umeleckú úroveň a výsledky činnosti neprofesionálnych hudobných zoskupení inštrumentálnej hudby. Divertimento musicale patrí k najstarším súťažiam v oblasti inštrumentálnej hudby na Slovensku.

Krajská postupová súťaž sa konala dňa 7. apríla 2019 v reprezentatívnych priestoroch Renesančného kaštieľa v Galante. Odbornú porotu tvorili skladateľ a dirigent doc. Mgr. art. Ľuboš Bernáth, ArtD. z Vysokej školy múzických umení v Bratislave a hudobní pedagógovia Csaba Köböl, DiS. art. a Ladislav Banga.

Krajskej súťaže v Galante sa zúčastnili štyri hudobné zoskupenia akordeónové trio Accordion Race, Galantské saxofónové kvarteto, Collegium Iuvenum – gitarové kvarteto zo Základnej umeleckej školy Josepha Haydna v Galante a Saxofónové trio zo Základnej umeleckej školy Jána Fischera – Kvetoňa v Seredi. Všetky štyri súťažiace telesá za svoj precízny hudobný výkon obdržali umiestnenie v zlatom pásme. Priamy postup do celoštátneho kola súťaže získalo Saxofónové trio zo Základnej umeleckej školy Jána Fischera – Kvetoňa v Seredi. Okrem toho odborná porota udelila aj dva návrhy na postup do celoštátneho kola súťaže pre Galantské saxofónové kvarteto a gitarové kvarteto Collegium Iuvenum. Súčasťou podujatia bol odborný seminár. Pre návštevníkov podujatia a súťažiacich boli pripravené aj dve výnimočné hudobné vystúpenia, a to špičkového gitaristu Mgr. Mariána Junga a tria pod vedením Imricha Farkaša v nástrojovom zložení husle, akordeón a kontrabas. Úžasné hudobné interpretácie nadchli prítomné publikum, ktoré všetkých účinkujúcich ocenilo veľkým aplauzom.

Divertimento musicale 2019 dalo možnosť predstaviť verejnosti hudobné zoskupenia rozmanitého nástrojového obsadenia interpretujúce diela rôznych štýlových období skladateľov domácej a zahraničnej hudobnej scény. Zúčastnené súťažiace komorné hudobné telesá prostredníctvom tohto podujatia získavajú cenné vedomosti z oblasti inštrumentálnej hry a vzájomne si konfrontujú výsledky svojej činnosti. Súťaž umožňuje najlepším neprofesionálnym súborom v Slovenskej republike koncertovať pred odborníkmi i širokou verejnosťou, čo napomáha zvyšovať ich umeleckú úroveň.

 

 

 

 

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.