Realizátorom krajského kola postupovej súťažnej prehliadky neprofesionálnej inštrumentálnej hudby pod názvom Divertimento musicale, bolo za Trnavský kraj Galantské osvetové stredisko.
DIVERTIMENTO MUSICALE 2021

DIVERTIMENTO MUSICALE 2021

30. ročník krajskej postupovej súťažnej prehliadky
neprofesionálnej inštrumentálnej hudby

 

Vyhlasovateľom 30. ročníka celoštátnej postupovej súťažnej prehliadky neprofesionálnej inštrumentálnej hudby pod názvom Divertimento musicale a zároveň jej odborným garantom je Národné osvetové centrum v Bratislave z poverenia Ministerstva kultúry SR. Realizátorom krajského kola tejto súťaže, ktorá patrí najstarším súťažiam v oblasti inštrumentálnej hudby na Slovensku, bolo za Trnavský kraj Galantské osvetové stredisko.

Divertimento musicale je výnimočná súťaž, ktorá prezentuje umeleckú úroveň a výsledky činnosti neprofesionálnych hudobných zoskupení inštrumentálnej hudby. Významným spôsobom podporuje a prispieva k rozvíjaniu umeleckej a koncertnej činnosti hudobníkov.

Reprezentatívnym miestom pre konanie krajskej postupovej súťažnej prehliadky boli historické priestory renesančného kaštieľa, ktorý sa nachádza v centrálnej časti mesta Galanta. Prostredníctvom podujatia Divertimento musicale, ktoré sa uskutočnilo dňa 23. októbra 2021, získavajú zúčastnené súbory cenné vedomosti z oblasti inštrumentálnej hry a vzájomne si konfrontujú výsledky svojej činnosti. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia 2021, ktorý bol aj hlavným partnerom podujatia.

Divertimento musicale jedinou postupovou súťažou v oblasti inštrumentálnej hudby, ktorú organizujú regionálne osvetové a kultúrne strediská na Slovensku. Krajskej súťažnej prehliadky v Galante sa zúčastnili štyri hudobné zoskupenia Husľové trio Kobora a Sláčikové trio "RLM" zo Súkromnej základnej umeleckej školy v Červeníku, kvinteto Mille fiori z Dunajskej Stredy a Galantské saxofónové kvarteto. Posledné dve spomínané telesá získali postup do celoštátneho kola súťaže, ktoré a bude konať v Rimavskej Sobote. Realizáciou súťaže sa umožňuje talentovaným hudobníkom koncertne vystupovať pred odborníkmi i širokou verejnosťou, čo prispieva k zvyšovaniu ich umeleckej úrovne. Súčasťou krajskej postupovej súťažnej prehliadky v Galante bol taktiež odborný seminár, ktorý napomôže účastníkom a umeleckým vedúcim neprofesionálnych hudobných telies pri skvalitňovaní interpretačných výstupov.

Súťaž a prehliadka Divertimento musicale umožnila predstaviť návštevníkom podujatia hudobné zoskupenia rôzneho nástrojového obsadenia od tria po kvinteto, ktorí interpretovali skladby slovenských i zahraničných autorov rôznych štýlových období.

 

 

 

 

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nežná revolúcia

Galéria umenia