Podporovať a rozvíjať krásne folklórne tradície a zároveň dostať do povedomia obyvateľov zvyky viažuce sa k dožinkovým slávnostiam bolo zámerom podujatia, ktoré sa konalo pod názvom Dožinkové slávnosti a Deň ľudových tradícií.
Dožinkové slávnosti 2019

Dožinkové slávnosti

a Deň ľudových tradícií v Galante 

 

Podporovať a rozvíjať krásne folklórne tradície a zároveň dostať do povedomia obyvateľov zvyky viažuce sa  k  dožinkovým slávnostiam bolo zámerom podujatia, ktoré sa konalo pod názvom Dožinkové slávnosti a Deň ľudových tradícií. Organizátor podujatia, ktoré sa uskutočnilo dňa 8. augusta 2019 o 18.30 hod. na nádvorí neogotického kaštieľa v Galante bolo Galantské osvetové stredisko, ktoré je v  zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja. Hudba, spev, tanec, proste zábava a radosť zo života je podstatou každých dožinkových slávností. Tradičné stretnutie s krásami nášho folklóru umožnilo verejnosti poznávať históriu našich regiónov a prehĺbiť pozitívny vzťah k bohatému folklórnemu dedičstvu. Dožinky predstavujú slávnostné ukončenie žatvy a rozlúčku s prácou na poli. Folklórne súbory v rámci svojich vystúpení priniesli a odovzdali žatevný veniec ako symbol ukončenia žatvy. Cez javisko sa tak snažili prenášať folklórne tradície a zvyky medzi ľudí, aby toto umelecké dedičstvo obsiahnuté v hudbe a spevoch ostalo zachované aj pre budúce generácie.