Dňa 9. augusta 2018 sa na nádvorí neogotického kaštieľa v Galante uskutočnilo tradičné stretnutie s krásami nášho folklóru v rámci podujatia pod názvom Dožinkové slávnosti a Deň ľudových tradícií.
Dožinkové slávnosti a Deň ľudových tradícií 2018

Dožinkové slávnosti a Deň ľudových tradícií v Galante 

 

Dňa 9. augusta 2018 sa na nádvorí neogotického kaštieľa v Galante uskutočnilo tradičné stretnutie s krásami nášho folklóru v rámci podujatia pod názvom Dožinkové slávnosti a Deň ľudových tradícií. Organizátorom podujatia bolo Galantské osvetové stredisko, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja. Hudba, spev, tanec, proste zábava a radosť zo života je podstatou každých dožinkových slávností. Prostredníctvom ľudového tanca, ľudovej hudby a piesne chceme umožniť verejnosti poznávať históriu našich regiónov a prehĺbiť pozitívny vzťah k bohatému folklórnemu dedičstvu. Hlavným zámerom dožinkových slávností je podporovať a rozvíjať nádherné folklórne tradície. Dožinkový festivalový program bol zostavený z vystúpení folklórnych súborov, ľudových hudieb a sólistov zaoberajúcich sa interpretáciou hudobného a tanečného folklóru. Svojimi vystúpeniami priblížili verejnosti rôznorodosť folklóru z Trnavského kraja folklórny súbor Berkenye s ľudovou hudbou, folklórny súbor Gyékényes, Tibor Hordósy, folklórny súbor Jatelinka a folklórny súbor Skaličan s ľudovou hudbou.