Spolok pracovníkov miestnej a regionálnej kultúry Slovenska v Galante v spolupráci s Galantským osvetovým strediskom a mestom Galanta v rámci podpory rozvoja kultúry národnostných menšín zrealizoval 14. ročník výtvarnej súťaže Farebný svet Rómov.
Farebný svet Rómov 2018

FAREBNÝ SVET RÓMOV

14. ROČNÍK VÝTVARNEJ SÚŤAŽE A VÝSTAVY PRÁC DETÍ A MLÁDEŽE RÓMSKEJ NÁRODNOSTI V GALANTE

Výtvarná súťaž pod názvom Farebný svet Rómov je v rámci Galantského regiónu, ale i Trnavského kraja jedinečná. 14. ročník krajskej súťaže, na ktorej prezentujú svoj talent, schopnosti a tvorivosť rómske deti a mládež vyhlásil Spolok pracovníkov miestnej a regionálnej kultúry Slovenska v Galante v spolupráci s Galantským osvetovým strediskom a mestom Galanta v rámci podpory rozvoja kultúry národnostných menšín. Vernisáž výstavy s vyhodnotením výtvarnej súťaže sa uskutočnila dňa 4. októbra 2018 v priestoroch Mestského úradu v Galante.

Výtvarná súťaž Farebný svet Rómov prebieha v dvoch kategóriách, a do súťaže bolo možné zasielať práce vytvorené rôznymi technikami – maľbou, kresbou a menej tradičnými kombinovanými technikami. Do 14. ročníka súťaže zaslalo 23 školských zariadení takmer 200 výtvarných prác, ktoré zachytávajú farebný svet videný očami mladých Rómov.

Prostredníctvom súťaže Farebný svet Rómov sa podporuje rozvoj vzdelanostnej a kultúrnej úrovne rómskej národnostnej menšiny a zároveň sa prezentuje výtvarná tvorivosť rómskych detí a mládeže.

Naše poďakovanie patrí žiakom za námahu a úsilie, ktoré vynaložili pri príprave na výtvarnú súťaž a tiež všetkým vyučujúcim, ktorí sa deťom a mládeži venujú a vedú ich k výtvarnej tvorivosti. Poďakovanie patrí aj mestu Galanta za finančnú podporu. Výstava na Mestskom úrade v Galante bola sprístupnená pre verejnosť do 31. októbra 2018.

 

 

 

  Farebný svet Rómov 2018 - vyhodnotenie

 

FAREBNÝ SVET RÓMOV

 

14. ROČNÍK VÝTVARNEJ SÚŤAŽE A VÝSTAVY PRÁC DETÍ

A MLÁDEŽE RÓMSKEJ NÁRODNOSTI V GALANTE

 

 

Výtvarná súťaž pod názvom Farebný svet Rómov je v rámci Galantského regiónu, ale i Trnavského kraja jedinečná. 14. ročník krajskej súťaže, na ktorej prezentujú svoj talent, schopnosti a tvorivosť rómske deti a mládež vyhlásil Spolok pracovníkov miestnej a regionálnej kultúry Slovenska v Galante v spolupráci s Galantským osvetovým strediskom a mestom Galanta v rámci podpory rozvoja kultúry národnostných menšín. Vernisáž výstavy s vyhodnotením výtvarnej súťaže sa uskutoční dňa 4. októbra 2018 v priestoroch Mestského úradu v Galante.

Výtvarná súťaž Farebný svet Rómov prebieha v dvoch kategóriách, a do súťaže bolo možné zasielať práce vytvorené rôznymi technikami – maľbou, kresbou a menej tradičnými kombinovanými technikami. Do 14. ročníka súťaže zaslalo 23 školských zariadení takmer 200 výtvarných prác, ktoré zachytávajú farebný svet videný očami mladých Rómov.

Prostredníctvom súťaže Farebný svet Rómov sa podporuje rozvoj vzdelanostnej a kultúrnej úrovne rómskej národnostnej menšiny a zároveň sa prezentuje výtvarná tvorivosť rómskych detí a mládeže.

Naše poďakovanie patrí žiakom za námahu a úsilie, ktoré vynaložili pri príprave na výtvarnú súťažtiež všetkým vyučujúcim, ktorí sa deťom a mládeži venujú a vedú ich k výtvarnej tvorivosti. Poďakovanie patrí aj mestu Galanta za finančnú podporu. Výstava na Mestskom úrade v Galante bude sprístupnená pre verejnosť do 31. októbra 2018.