Súťaž Farebný svet Rómov sa realizovala v rámci podpory rozvoja kultúry národnostných menšín a v tomto roku už po pätnásty raz mali rómske deti a mládež možnosť predviesť svoje schopnosti, talent a kreativitu.
Farebný svet Rómov 2019

FAREBNÝ SVET RÓMOV

 15. ROČNÍK VÝTVARNEJ SÚŤAŽE A VÝSTAVY PRÁC DETÍ

A MLÁDEŽE RÓMSKEJ NÁRODNOSTI V GALANTE

 

Spolok pracovníkov miestnej a regionálnej kultúry Slovenska v Galante v spolupráci s Galantským osvetovým strediskom a mestom Galanta vyhlásili aj v roku 2019 tradičnú a zároveň jedinečnú výtvarnú súťaž prác rómskych deti a mládeže pod názvom Farebný svet Rómov. Súťaž sa realizovala v rámci podpory rozvoja kultúry národnostných menšín a v tomto roku už po pätnásty raz mali rómske deti a mládež možnosť predviesť svoje schopnosti, talent a kreativitu. Vernisáž výstavy s vyhodnotením výtvarnej súťaže sa uskutočnila dňa 2. októbra 2019 v priestoroch Mestského úradu v Galante.

Do súťaže sa mohli zasielať práce vytvorené rôznymi technikami, a to maľbou, kresbou a menej tradičnými kombinovanými technikami, ktoré zachytávajú pestrofarebný svet videný očami mladých Rómov. Do 15. ročníka súťaže zaslalo 26 školských zariadení takmer 200 výtvarných prác. V dvoch kategóriách bolo celkovo ocenených 33 prác, zvláštnu cenu na súťaži získala Spojená škola – Špeciálna ZŠ v Komárne. Súťaž Farebný svet Rómov prezentuje výtvarnú tvorivosť rómskych detí a mládeže a zároveň podporuje rozvoj vzdelanostnej a kultúrnej úrovne rómskej národnostnej menšiny. Za dlhoročnú finančnú podporu patrí poďakovanie mestu Galanta. Úprimné poďakovanie vyslovujeme všetkým pedagógom, ktorí sa svojim žiakom venujú pri príprave na výtvarnú súťaž a vedú ich k výtvarnej tvorivosti a tým v nich pestujú základy estetického cítenia. Výstava na Mestskom úrade v Galante bola sprístupnená pre verejnosť do 31. októbra 2019.

 

 

 

 

FAREBNÝ SVET RÓMOV 2019 - výsledková listina