Galantské osvetové stredisko vyhlásilo v roku 2021 výtvarnú súťaž zameranú na prezentáciu tvorivosti detí a mládeže rómskej národnosti, ktorá sa už 17 rokov realizuje pod názvom Farebný svet Rómov. Pozývame vás na virtuálnu prehliadku výtvarných prác!
Farebný svet Rómov 2021

FAREBNÝ SVET RÓMOV

 17. ROČNÍK VÝTVARNEJ SÚŤAŽE A VÝSTAVY PRÁC DETÍ
A MLÁDEŽE RÓMSKEJ NÁRODNOSTI
V GALANTE

 

Galantské osvetové stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja vyhlásilo v roku 2021 výtvarnú súťaž zameranú na prezentáciu tvorivosti detí a mládeže rómskej národnosti, ktorá sa už 17 rokov realizuje pod názvom Farebný svet Rómov. Dlhoročnými spolupracujúcimi partnermi súťaže sú Spolok pracovníkov miestnej a regionálnej kultúry Slovenska v Galante a Mesto Galanta. Počas rokov sa výtvarná súťaž stala známou po celom Slovensku a bola motiváciou pre stovky mimoriadne nadaných rómskych chlapcov a dievčatá, aby sa prostredníctvom farieb, línií a tvarov podelili s rovesníkmi i širokou verejnosťou o svoj jedinečný pohľad na pestrofarebný svet – zachytávajúci život, kultúru a tradície Rómov.    

Výtvarná súťaž Farebný svet Rómov prebiehala v dvoch vekových kategóriách, a do súťaže bolo možné zasielať práce vytvorené rôznymi technikami – maľbou, kresbou a menej tradičnými kombinovanými technikami. Do 17. ročníka súťaže zaslalo 30 školských zariadení takmer 300 výtvarných prác, čo bolo v zložitej pandemickej dobe až takmer neuveriteľné. So zložitými podmienkami sa žiaci a taktiež ich pedagógovia obdivuhodne popasovali a patrí im za to obrovské uznanie. Naše úprimné poďakovanie vyslovujeme žiakom za námahu a úsilie, ktoré vynaložili pri príprave na výtvarnú súťaž a tiež všetkým pedagógom, ktorí sa deťom a mládeži venujú a vedú ich k výtvarnej tvorivosti a tým v nich pestujú základy estetického cítenia. Poďakovanie patrí aj Mestu Galanta za každoročnú finančnú podporu.

Galantské osvetové stredisko pripravilo zo súťaže Farebný svet Rómov výstavu prác, ktorá priblíži a predstaví návštevníkom výtvarný prejav, zručnosť a kreativitu rómskych detí a mládeže. Výstava inštalovaná v priestoroch Mestského úradu v Galante bude sprístupnená pre verejnosť do 31. októbra 2021. Aby si krásne práce mladých rómskych výtvarníkov mohli prezrieť aj tí, ktorí do Galanty zavítať nemôžu, Galantské osvetové stredisko pripravilo na svojej webovej stránke www.osvetaga.zupa-tt.sk  z ocenených a ďalších vybraných prác virtuálnu výstavnú prehliadku.

Výtvarné práce zaslané do súťaže zrkadlia číru radosť detí z tvorenia a nachádzania poznaných i novoobjavených javov nášho sveta v jeho širokej mnohorakosti. Snahou úspešnej výtvarnej súťaže a výstavy Farebný svet Rómov, je i do budúcnosti podpora rozvoja vzdelanostnej a kultúrnej úrovne rómskej národnostnej menšiny a zároveň prezentácia úžasnej výtvarnej tvorivosti rómskych detí a mládeže.

 

 

 

 

 

   Farebný svet Rómov 2021 - výsledková listina

 

 

 

Galantské osvetové stredisko vás pozýva na virtuálnu prehliadku

ocenených a ďalších vybraných prác z výtvarnej súťaže

rómskych detí a mládeže

FAREBNÝ SVET RÓMOV 2021

 

 

 

Anabela Kováčová - Mamka s ockom idú spať - ZŠ s MŠ Sedliská
Edita Balogová - Veselo je pri ohni - ZŠ s MŠ Š. Ďurovčíka Palín
Kiara Ondová - V rytme Luny - ZŠ s MŠ Š. Ďurovčíka Palín
Darina Hoboth - Farebný svet Rómov - ZŠ s MŠ s VJM Tomášikovo
Mário Rafael - Dežo hudobník - ZŠ s MŠ Kozárovce
Mário Rafael - Moji rodičia - ZŠ s MŠ Kozárovce
Emília Dunková - JA - ZŠ s MŠ Ul. M. Gorkého Trnava
Petra Matová - Deti a hra - SŠI Ždaňa, et. Čaňa
Alejandro Szalay - Rómska veštica - ZŠ s VJM Veľké Blahovo
Antónia Rigó - Dobrí kamaráti - CZŠ s MŠ sv. Jána apoštola Dunajská Streda
Barbara Nagy - Na svadbe - Spojená škola Okoč
Karolína Vološinová - Muzikanti - ZŠ s MŠ Sedliská
Sebastián Kováč - Farebný svet Rómov - ZŠ s MŠ Bzovík
Richard Goroľ - Ležím si v tráve a je mi dobre - ZŠ s MŠ Sedliská
Vanesa Tavalyová - Portrét - ZŠ Zlaté Klasy
Erik Rigó - Farebný svet Rómov - ZŠ Zlaté Klasy
Kitty Győri - Zábava - Spojená škola Okoč
Samuel Berky - Tancuje so slnkom - ŠZŠ Detva
Marián Vasilenko - Tanečnica - ŠZŠ Detva
Katarína Kováčová - Farebný svet Rómov - ZŠ s MŠ Bzovík
Eva Kálayová - Farebný svet Rómov - ŠZŠ Gbely
Simona Heráková - Madona - Spojená škola Sládkovičovo
Viktória Janová - Večerná prechádzka - SŠ internátna Ždaňa
Diego Lakatos - Moja gitara - ŠZŠ Galanta
Diana Samková - Aranka - ŠZŠ Sereď
Justin Marušiak - Svadba - ŠZŠ Sereď
Karolína Lakatos - Farebný svet Rómov - ZŠ s MŠ s VJM Tomášikovo
Marek Kováč - Môj farebný svet - ZŠ s MŠ Sedliská
Martin Bady - Gitarista - ZŠ s MŠ Š. Ďurovčíka Palín

Nežná revolúcia

Galéria umenia