Galantské osvetové stredisko už po osemnástykrát vyhlásilo a zrealizovalo úspešnú výtvarnú súťaž pod názvom Farebný svet Rómov.
FAREBNÝ SVET RÓMOV 2022

Farebný svet Rómov

 18. ročník výtvarnej súťaže a výstavy prác detí a mládeže rómskej národnosti v Galante

 

V rámci podpory rozvoja kultúry národnostných menšín vyhlásilo v roku 2022 Galantské osvetové stredisko už po osemnástykrát výtvarnú súťaž pod názvom Farebný svet Rómov, v ktorej majú rómske deti a mládež príležitosť prezentovať svoj talent, schopnosti a tvorivosť.

Významným partnerom výtvarnej súťaže a výstavy je dlhé roky mesto Galanta. V dvoch súťažných kategóriách bolo celkovo ocenených 21 prác. Výtvarné práce vytvorené rôznymi technikami – maľbou, kresbou, kolážou a rôznymi kombinovanými technikami zachytávajú farebný svet videný očami mladých Rómov.

 

 

Úspešný výtvarný projekt sa počas rokov stále teší veľkej pozornosti škôl. Prostredníctvom tejto súťaže, v ktorej sa prezentuje výtvarná tvorivosť rómskych detí a mládeže je možné podporiť rozvoj vzdelanostnej a kultúrnej úrovne tejto národnostnej menšiny. Pre všetkých záujemcov, ktorí sa chcú pokochať krásnymi farebnými dielami mladých autorov, je výstava sprístupnená v priestoroch Mestského úradu v Galante do konca októbra 2022.

Galantské osvetové stredisko tak ako v posledných dvoch rokoch pripravilo zo súťaže aj virtuálnu prezentáciu, ktorú je možné vzhliadnuť na webovej stránke – www.osvetaga.zupa-tt.sk. Poďakovanie patrí mestu Galanta za finančnú podporu a tiež pedagógom, ktorí sa venujú deťom a vedú ich k výtvarnej tvorivosti.

 

 

 

ĎAKUJEME VÁM, ŽE STE SA ZAPOJILI DO VÝTVARNEJ SÚŤAŽE
FAREBNÝ SVET RÓMOV A PRAJEME VÁM VEĽA ÚSPECHOV V ĎALŠEJ PRÁCI.

 

 

   Farebný svet Rómov 2022 - výsledková listina

 

 

Galantské osvetové stredisko vás pozýva na virtuálnu prehliadku

ocenených a ďalších vybraných prác z výtvarnej súťaže

rómskych detí a mládeže

FAREBNÝ SVET RÓMOV 2022

 


Pamela Hobothová - Matka s dieťaťom - ZŠ s MŠ s VJM Tomášikovo
József Farkas - Leto - ZŠ s MŠ s VJM Tomášikovo
Ricardo Ferdinand - Náš sen - ZŠ s MŠ s VJM Tomášikovo
Emília Miklós - Môj sen - ZŠ s MŠ s VJM Tomášikovo
Dajana Stojková - Mama je to najlepšie na svete - ŠZŠ Sereď
Anna-Maria Plačková - Moja mama - ŠZŠ Sereď
Pamela Stojkovičová - Hudba v srdci - ŠZŠ Sereď
Jennifer Vöröšová - Husličky, hrajte! - ŠZŠ-SA Galanta
Terézia Kohútová - Rómske dievča tancuje v prírode - ŠZŠ-SA Galanta
Emanuel Bihári - Krásna Rómka - ŠZŠ-SA Galanta
Lussia Rigová - Moja rodina - MŠ Fučíkova ul. Sládkovičovo
Martina Horváthová - Tanečnica - ZŠ Zlaté Klasy
Dominika Hochsteiger - Oslava v tábore - ŠZŠ s VJM Ádorská Dunajská Streda
Boglárka Tóth - Svadba na našej ulici - ZŠ Bélu Bartóka s VJM Veľký Meder
Barbara Nagy - Gazdiná - Spojená škola Okoč
Antónia Rigó - Krásne spomienky - Cirkevná ZŠ Jána apoštola s VJM Dunajská Streda
Diana Lakatos - Jarná víla - ŠZŠ s VJM Ádorská Dunajská Streda
Chelsie Roninová - Evička - ZŠ Zlaté Klasy
Kitti Győri - Zábava - Spojená škola Okoč
Adrianka Mezeiová - Zábava v osade - ZŠ Zlaté Klasy
Ľuboš Maršner - Hudba je našim životom - ZŠ s VJM Veľké Blahovo

Nežná revolúcia

Galéria umenia