Galantské osvetové stredisko uskutočnilo dňa 30. septembra 2018 v parku pri neogotickom kaštieli v Galante krajskú postupovú súťaž a prehliadku detských a mládežníckych dychových hudieb pod názvom FestMlaDych 2018.
FestMlaDych 2018

FestMlaDych 2018 – krajská postupová súťaž a prehliadka detských

a mládežníckych dychových hudieb

 

Galantské osvetové stredisko, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, uskutočnilo dňa 30. septembra 2018 v parku pri neogotickom kaštieli v Galante krajskú postupovú súťaž a prehliadku detských a mládežníckych dychových hudieb pod názvom FestMlaDych, ktorá  je významným podujatím tejto kategórie žánra dychovej hudby na Slovensku. Metodickú spoluprácu v rámci postupovej súťaže a prehliadky detských a mládežníckych dychových hudieb poskytujú Národné osvetové centrum a Združenie dychových hudieb Slovenska. Hlavným cieľom projektu FestMlaDych 2018 je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti dychovej hudby. Súťaž umožňuje prezentovať a konfrontovať umeleckú úroveň a výsledky činnosti detských a mládežníckych dychových hudieb. Slúži na podporu umeleckého rastu mladých hudobníkov, ale aj na vzájomné spoznávanie a rozvíjanie priateľských stykov v profesijnej obci priaznivcov dychovej hudby na Slovensku, ako aj na výmenu skúseností v práci s mladými adeptmi tohto žánra. Súťaž dychových hudieb z verejných zdrojov podporil Fondu na podporu umenia 2018, ktorý bol aj hlavným partnerom podujatia.

Na základe celkového hodnotenia odbornej poroty  sa Mladá búranská kapela z Borského Mikuláša umiestnila v  Zlatom pásme a zároveň získala postup do celoslovenskej súťaže detských a mládežníckych dychových hudieb v Trenčíne. Realizovanú krajskú postupovú súťaž a prehliadku detských a mládežníckych dychových hudieb v Galante hodnotila odborná porota veľmi pozitívne.

FestMlaDych 2018 podporuje a rozvíja umeleckú a koncertnú činnosť súborov v oblasti dychovej hudby. Verejnou prezentáciou výsledkov práce detských a mládežníckych dychových súborov sa prispieva ku všeobecnému zvýšeniu úrovne tohto hudobného žánru. Zúčastnené detské a mládežnícke dychové súbory prostredníctvom tejto súťaže získavajú cenné vedomosti a zručnosti z oblasti inštrumentálnej hry a vzájomne si konfrontujú výsledky svojej činnosti.

 

 

 

 

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.